close
تبلیغات در اینترنت
قصه توست....

مطالب ناب
اری . . . . . . . . . . قصه ی توست که در نیمه شبی سرد خاطر مرا پریشان کرده! قصه ی توست که تفکرات مرا و اندیشه ام را اینگونه بهم ریخته! قصه ی توست که ساعت ها چشم مرا به نقطه ای مات و مبهوت خیره میکند! اری!قصه ی توست که عده ای مرا مجنون و عده ای دیوانه می خوانند! اری تمام این ها قصه ی توست و غصه ی من . .  . . راستی چرا قصه ی تو اینقدر عجیب است؟ یا شایدم نه ! چرا ما اینقدر عجیبیم؟ اینجا در زمین رسم است با قصه خواندن می خوابند اما قصه ی تو چیست که خواب را از چشمان من گرفته و اینگونه مرا در ناکجا…

ads ads ads

قصه توست....اری . . . . . . . . . .


قصه ی توست که در نیمه شبی سرد خاطر مرا پریشان کرده!


قصه ی توست که تفکرات مرا و اندیشه ام را اینگونه بهم ریخته!


قصه ی توست که ساعت ها چشم مرا به نقطه ای مات و مبهوت


خیره میکند!


اری!قصه ی توست که عده ای مرا مجنون و عده ای دیوانه می خوانند!


اری تمام این ها قصه ی توست و غصه ی من . .  . .


راستی چرا قصه ی تو اینقدر عجیب است؟


یا شایدم نه ! چرا ما اینقدر عجیبیم؟


اینجا در زمین رسم است با قصه خواندن می خوابند اما قصه ی تو چیست


که خواب را از چشمان من گرفته و اینگونه مرا در ناکجا آبادها رها کرده؟


راستی این قصه ی توست اما من چرا . . . . . . ؟

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan