close
تبلیغات در اینترنت
بی حد و مرز دوستت دارم

مطالب ناب
این بار مینویسمت... " تو " را میان اصطحكاك مداد و كاغذ گیر خواهم انداخت شاید اینگونه بشود تو را " تجربه " كرد...!!! برای تویی كه قلبت پـاك است... برای تو می نویسم........ برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست... برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست... برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد... برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است... برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی... برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی...…

ads ads ads

بی حد و مرز دوستت دارم


این بار
مینویسمت...
" تو " را میان اصطحكاك مداد و كاغذ
گیر خواهم انداخت
شاید اینگونه بشود تو را
" تجربه " كرد...!!!
برای تویی كه قلبت پـاك است...
برای تو می نویسم........
برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست...
برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست...
برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست...
برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...
برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است...
برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی...
برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی...
برای تویی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است ...
برای تویی كه سـكوتـت سخت ترین شكنجه من است....
برای تویی كه قلبت پـاك است...
برای تویی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است...
برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...
برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...
برای تویی كه غمهایت معنای سوختنم است...
برای تویی که آرزوهایت آرزویم است..........
دوستت دارم تا ........!
نه...!
دیگر برای دوست داشتن هایم تایی وجود ندارد
بی حد و مرز دوستت دارم

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan