close
تبلیغات در اینترنت
سخنان بزرگان جهان قسمت 6

مطالب ناب
سخنان بزرگان جهان قسمت 6

ads ads ads

سخنان بزرگان جهان - بخش ششم

از خصوصيات زمان ما اين است که متأسفانه فقط افراد پست و پليد ، صاحب اراده و پشتکار مي باشند . آلفرد کاپو
 
 
 
بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. هميلتون
 
 
 
نکات سخت هم اساسي ساده دارند . ارد بزرگ
 
 
 
دانش به تنهائي يك قدرت است. فرانسيس بيكن
 
 
 
دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند. دور وبل
 
 
 
اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهي . ارد بزرگ
 
 
 
شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست. نيچه
 
 
 
اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود درباره ديگران داوري نكن . ابراهام لينكلن
 
 
 
سخت ترين کارها ، يافتن رايزن است چرا که رايزنهاي بزرگ دور از ديدگان مردم ، در انديشه هاي دور در حال پروازند . ارد بزرگ
 
 
 
از تمام صفاتي که براي پرورش جان و جسم شما سودمند است هيچ يک به سودمندي تصميم و اراده نيست . پوشه
 
 
 
اگر دانش ما اين همه به بي طرف بودن خود مي نازد، از آن روست كه جز كنجكاوي ناسالمِ ناتوانان چيز ديگري ندارد . فردريش نيچه
 
 
 
همسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي کمتر به غم جدايي گرفتار آيند . ارد بزرگ
 
 
 
هر جدايي يک نوع مرگ است و هر ملاقات يک نوع رستاخيز . شوپنهاور
 
 
 
مرد بزرگ تنها به خود متکي است و جز از خود از هيچکس چيزي طلب نمي کند ولي مردان کوچک از ديگران توقع دارند . پاتريک هانري
 
 
 
آدمها ميوه هاي درختاني هستند که ريشه اي از ديرينه دارند . ارد بزرگ
 
 
 
مصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت . آبراهام لينكلن
 
 
 
مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد. روسو
 
 
 
گردن فرازان به خرد روي آوردند و گردن کشان به نابخردي . ارد بزرگ
 
 
 
دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. ناپلئون هيل
 
 
 
هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. كارلايل
 
 
 
براي رسيدن به بلنداي بخشندگي بايد از آز وجود خويش بگذري . ارد بزرگ
 
 
 
به انسان تندرستي و ثروت بدهيد ، او هر دو را در جستحوي سعادت از دست خواهد داد . پوشه
 
 
 
اگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگور
 
 
 
بخاطر داشته باشيد كه حواس خود را به هر چه متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينز
 
 
 
آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است. موريس مترلينگ
 
 
 
روزهاي سخت گامهاي آينده ما را استوارتر و تندتر مي کند . ارد بزرگ
 
 
 
لبخند زن دردو موقع آسماني و فرشته مانند است : يکي هنگامي که براي اولين بار با لبخند به معشوق مي گويد دوستت دارم وديگر هنگامي که براي اولين بار به روي نوزادش لبخند مي زند . ويکتور هوگو
 
 
 
بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارت
 
 
 
به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. روسو
 
 
 
اگر خرسند و رضا باشي زندگي به دلخواه مي سپاري . بزرگمهر
 
 
 
باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدميان مهرورزي که مي بارند و کينه توزاني که خشک و بي نشانند . ارد بزرگ
 
 
 
آنکس که زورمند و قوي است ، مي تواند با مشت تواناي خود دهان ضعيفي را در هم بشکند در حاليکه بايد بداند که مشت درشت تري هم در آستين قويتري پنهان است . پوشه
 
 
 
به نظر من ما روزي خواهيم مرد که نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيد
 
 
 
مردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سکوتها … ارد بزرگ
 
 
 
اگر ما (( بي دل و جان )) هستيم ؛ دست کم نسبت به زندگي چنين نيستيم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء انواع (( تمنيات )) روبروييم . با خشمي ريشخند آميز در آنچه (( آرمانها )) مي ناميمشان ؛ در حال غور و تامل هستيم. ما خويش را خوار مي شماريم تنها از آن رو که لحظاتي وجود دارند که نمي توانيم آن انگيزش نامربوطي را که (( آرمانگرايي )) نام دارد ؛ مهار نماييم. تاثير نازپروردگي بيش از اندازه ؛ نيرومند تر از خشم فرد بي دل و جان است . فردريش نيچه
 
 
 
دانايان با عمل زندگي مي كنند , نه با انديشه عمل . کارلوس کاستاندا
 
 
 
اندوخته اي با ارزشتر از تندرستي ، نمي شناسم . ارد بزرگ
 
 
 
تا زمانيكه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتي كه در اين دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چيني
 
 
 
بهتر است ثروتمند زندگي كنيم تا اينكه ثروتمند بميريم. جانسون
 
 
 
شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركامو
 
 
 
تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش دهيم . كارل يونگ
 
 
 
اگر مي خواهي کسي را بزرگ کني ، پيوسته از او به دشمني ياد کن . ارد بزرگ
 
 
 
تنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتن
 
 
 
در دردها دوست را خبر نکردن خود يک عشق ورزيدن است. علي شريعتي
 
 
 
عشق نور است که هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن مي سازد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئون
 
 
 
پيران جهان ديده براي گفتگو با جوانان مانع تراشي نمي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطريهاي تنگ دهن مي ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صداي بيشتري آن را به خارج مي ريزند . پوپ
 
 
 
مردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند. دسراييلي
 
 
 
تقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . سامول جانسون
 
 
 
ما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاور
 
 
 
بارزترين و گرامي ترين گرايش گاندي ، ميهن پرستي او بود . ارد بزرگ
 
 
 
خدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي کند . اسکاول شين
 
 
 
اگر شاه به تو مهربان باشد دلير و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شير از آن مي هراسد . بزرگمهر
 
 
 
از سفر کرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . ارد بزرگ
 
 
 
آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . دي سلز
 
 
 
اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اكلينز
 
 
 
بزرگواري ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . ارد بزرگ
 
 
 
اگر ندانيد كه به كجا مي رويد , چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟ باسيل اس.والش
 
 
 
خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد . فيثاغورث
 
 
 
آدمياني که انتخابات نيک را بي ارزش مي انگارند و آناني که دانسته در بازي انتخابات نادرست راي مي دهند هر دو به يک اندازه به سرزمين خويش پشت کرده اند . ارد بزرگ
 
 
 
وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر كنيم . مارك تواين
 
 
 
اگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگور
 
 
 
 
 
0 Comments
سخن بزرگان و حکیمان صفحه ششم
17
APR
Posted by hamedani as سخن بزرگان و حکیمان صفحه ششم
 
 
 
 
اگر کسي ترا آنطور که ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسيا مارکز
 
 
 
با گفتن واژه هايي همانند نمي توانم ! و يا نمي شود ! هر روز پس تر مي رويد . ارد بزرگ
 
 
 
آنان که از خود عشق ساطع مي کنند با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند ، ديگران را به سمت خود مي کشانند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آميزي نهفته است.گوته
 
 
 
شانس هرگز کافي نيست . اندرو متيوس
 
 
 
قابليت انعطاف داشته باشيد . تنها همين يك خصوصيت كه بتوانيد شيوه كار خود را تغيير دهيد موفقيت شما را تضمين مي كند . آنتوني رابينز
 
 
 
راهي جز نرمش و بازي با هستي نيست . ارد بزرگ
 
 
 
دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس کند . مارکز
 
 
 
عشق يگانه منبع نيرو و قدرت شماست . باربارا دي آنجليس
 
 
 
قانون احتمالات يادت نره ، بلاخره يک نفر خواهد گفت بله . آنتوني رابينز
 
 
 
اگر فکر مي کنيد که موفق مي شويد يا شکست مي خوريد،در هر دو صورت درست فکر کرده ايد.آنتوني رابينز
 
 
 
وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است.لارو شفوکو
 
 
 
هنگامي که مي خواهي وظيفه و بايسته خويش را انجام دهي از کسي فرمان نگير . ارد بزرگ
 
 
 
در تاريخ جهان ، هر لحظه عظيم و تعيين کننده ، پيروزي نوعي عشق است.امرسون
 
 
 
موفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . توماس اديسون
 
 
 
مهم اين نيست که در کجاي اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است که در چه راستايي گام بر مي داريم . هولمز
 
 
 
بسياري از آرزوهايمان را مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم . ارد بزرگ
 
 
 
سعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم ، بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم . مارکوس گداوير
 
 
 
مغز ما يک دينام هزار ولتي است که متاسفانه اکثرمان بيش از يک چراغ موشي از آن استفاده نمي کنيم . ويليام جيمز
 
 
 
نگاه خردمندان به ريشه ها مي رسد و ديگران گرفتار نماي بيروني آن مي شوند . ارد بزرگ
 
 
 
آن گاه خواهيد ديد که زندگي با لطف و محبت ، زيبايي ، رحمت ، شادي ، نشاط و شور و سرزندگي به شما پاسخ خواهد داد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
بهترين خوشبختي ها ، ياري به ديگران است. آلبرت هوبار
 
 
 
آن چه انسان هرگز نخواهد فهميد اين است که چگونه در مقابل کسي که ما را آفريده و همه چيز ما از اوست مسوول خواهيم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موريس مترلينگ
 
 
 
چهار چوب نگاه ما زميني است ، اما برآيند انديشه ما جنبه آسماني نيز پيدا مي کند . ارد بزرگ
 
 
 
هر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود ابراز کنيد براي ديگران نيز بيشتر مقاومت ناپذير خواهيد شد و آن ها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
اين همه پيغمبرها گفته اند که روح باقي مي ماند و چنين و چنان مي شود. اما هيچکس توجه نکرده که آيا روح ما قابل بقا هست يا نه ؟؟؟شما را بخدا روح ما با اين افکار پست و انديشه هايي که از حدود معده و شهوت تجاوز نمي نمايد آيا اگر از بين برود بهتر نيست ؟!؟ . موريس مترلينگ
 
 
 
چيزي را که ما نمي توانيم بفهميم ضد و نقيض زندگي انسان است.زيرا از يک طرف طبيعت يا خدا انسان را آفريده که حتما مرتکب گناه مي شود و از طرف ديگر به ما مي گويند که هر کسي که مرتکب گناه گرديد در جهان مجازات خواهد ديد !!!بهتر اين بود که از روز نخست ما را طوري مي آفريدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشيم . نه آنکه ما را بيافرينند و بعد کيفر بدهند !!! . موريس مترلينگ
 
 
 
برآيند سامان يافتگي رفاه است پس : نخست بايد به ساختار درست رسيد سپس بر اساس آن ساماندهي کرد آنگاه رفاه همگاني بوجود مي آيد . ارد بزرگ
 
 
 
تفاوت ميان ايستايي و پويايي با قدرت تصميم گيري مشخص مي شود . اراده خود را قوي سازيد! كافي نيست كه به خود فشار بياوريد بلكه بايد خود را در حالتي مصمم قرار دهيد. آنتوني رابينز
 
 
 
شما اين توان را داريد که زندگاني اي سرشار از عشق و رضايت بيافرينيد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
تا وقتي که من و شما داراي مغز هستيم محال است که بتوانيم دانائي خداوند را با اختيار خودمان در زندگي وفق بدهيم!يعني همينکه ما گفتيم خداوند دانا و تواناست و همه کار را مي توانست و مي تواند بکند و قادر به پيش بيني همه چيز بوده و هست ديگر نمي توانيم بگوئيم که ما در کار خود اختيار داريم و هر چه دلمان بخواهد خواهيم کرد!زيرا هر فکري که شما براي امروز و يا آينده بکنيد و هر کاري را که امروز و يا در آتيه انجام بدهيد قبلا از طرف خدا پيش بيني شده و اگر پيش بيني نمي شد و او قادر نبود که وقايع آينده را ادراک نمايد خدا نبود و همين که پيش بيني کرد ناچار آن کار اتفاق خواهد افتاد وديگر اختيار از دست شما خارج است!تمام وسائل و کتابهائي که علماي مذهبي در اين خصوص نوشته اند و خواسته اند که موضوع آزادي انسان را با علم وتوانائي خداوند وفق بدهند جز يک سلسله کلمات پوچ و ميان تهي چيزي نيست و فاقد معني مي باشد!انسان در يک صورت مي تواند در اين جهان اختيار داشته و هر چه دلش مي خواهد بکند و آن در صورتي است که خداوند يعني کسيکه دانا و تواناي مطلق است وجود نداشته باشد! و همين که اين دانا و تواناي مطلق وجود داشت ديگر من و شما اختيار نداريم و تمام کارها بدست او انجام مي گيرد!کسانيکه بين خدا و جهان فرق ميگذارند و عقيده دارند که اين دو باهم متفاوت هستند مي گويند اين جهان است که نادان و ناتوان مي باشد و در نتيجه نمي تواند وقايع آينده ما را پيش بيني نمايد بنابراين ما در جهان آزاد هستيم وهرچه دلمان بخواهد مي کنيم !ولي اين اشخاص خود بخويشتن جواب رد مي دهند زيرا همين که بين جهان و خداوند فرق گذاشتند لازمه اش اين است که خداوند آفريننده جهان باشد و اگر جهان چيزي نمي داند خدا ناچار بايد همه چيز را بداند وگرنه خدا نيست!پس ما فرضا جهان را نادان بدانيم نمي توانيم خداوند را نادان بدانيم و او حتما داناي مطلق است و با اين سمت و توانائي خويش تمام اعمال ما را براي هميشه مشاهده و پيش بيني نموده و چيزي را هم که او ديد و پيش بيني کرد حتما اتفاق خواهد افتاد اعم از اينکه ما بخواهيم يا نخواهيم و به عبارت صريح ما در کارهاي خود اختيار نداريم بلکه مجبور مي باشيم! . موريس مترلينگ
 
 
 
آدمياني که با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند . ارد بزرگ
 
 
 
چنانچه به خورشيد نگاه کني ، سايه اي نخواهي يافت . هلن کلر
 
 
 
خداوند براي ما نيکي و شادي را پسنديده است اين ماييک که از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم . فرانک
 
 
 
عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيکي و جسماني اي است که نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي کنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، کار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
اگر از شما بپرسند که در اين جهان در انتظار چه هستيد چه پاسخ خواهيد داد؟ اگر از اشخاص عادي باشيد “که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادي هستند” خواهيد گفت که من دراين دنيا انتظار دارم که پس از مرگ مستقيما وارد بهشت شده ودر حالي که عمر جاويدان خواهم داشت تا پايان عالم اغذيه لذيذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ هاي طرب انگيز بشنوم و … ولي غافل از اين هستيد که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جواني هميشگي که هرگز دچار خزان پيري و بيماري نخواهيد گرديد ديگر از خوردن و نوشيدن و خوابيدن و شهوتراني لذت نخواهيد برد و بزودي زندگي يک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زيرا چيزي که در اين دنيا خوردن و خوابيدن و غيره را براي شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن اين لذات است و روزي که اين لذات جاويد شد يعني مرگ براي شما وجود نداشت همه چيز عادي خواهد گرديد! در جاي ديگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از يکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گرديده و در جستجوي نقطه ديگري هستيد که تغييري در زندگي شما بدهد!!! . موريس مترلينگ
 
 
 
تنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد . ارد بزرگ
 
 
 
ما نبايد از حرکات و گفتار يک ديوانه حيرت کنيم . زيرا بيست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشاي ديوانگي و حرکات بي رويه طبيعت هستيم و انگار که ما بر طبيعت برتري داريم زيرا خود را در قبال او عاقل مي بينيم.اما اول بايد منتظر بود که بفهميم اساس دنيا بر عقل استوار است يا جنون ؟؟؟ و به عبارت ديگر آيا عقل هم يکي از نواقص زندگي ماست که با توسل بدان مي خواهيم کشتي زندگي حقير و ناچيز خود را به ساحل نجات برسانيم و يا برعکس ,عقل يكي از امتيازات ماست ؟!؟!؟!زيرا ممکن است عقل هم يکي از نواقص زندگي ما باشد و براي موجودات عالي تر هيچ معني نداشته باشد.مثلا عقل شما مي گويد که وسط کوره کارخانه آهن گدازي نرويد زيرا خاکستر خواهيد شد.ولي موجود عالي تري که بيم از آتش ندارد و حتي چندين ميليون درجه گرماي کره خورشيد را تحمل مي کند به استدلال عقلاني شما مي خندد و با چشم حقارت به شما مي نگرد و تفرج کنان از وسط کوره آهن گدازي عبور مي نمايد . موريس مترلينگ
 
 
 
شكست نتيجه خودداري از انجام عملي ( مثلاٌ زدن يك تلفن ، رفتن يك كيلومتر راه يا اظهار عشق و محبت) است. آنتوني رابينز
 
 
 
هر چه بيشتر عشق و شور زندگي را از خود ابراز کنيد ، براي ديگران مقاومت ناپذير تر خواهيد شد و آن ها کمتر مي توانند شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
از تصاوير و اشکال مختلف خداوند يگانه شکلي که تا اندازه اي به فهم ما نزديک مي باشد بي پايان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همين يکي را تا اندازه اي مي فهميم و باقي صفات و اشکال او براي ما مجهول مي باشد !!! . موريس مترلينگ
 
 
 
گاهي اوقات مرگ بازي غايم موشک دارد. به اين طريق که ناگهان از گوشه اي به در آمده گريبان شخصي را که هيچ به مرگ فکر نمي کرد مي گيرد و او را با خود مي برد. اين است يکي از تفريحات او !!! . موريس مترلينگ
 
 
 
هيچ اهرمي همچون بردباري و اميد نمي تواند مشکلات را از پيش پايت بر دارد . ارد بزرگ
 
 
 
من بعضي از اشعار شعراي ايراني را در ترجمه هاي فرانسوي خوانده ام و بعضي از ابيات فريدالدين عطار نيشاپوري تاثير زيادي در من کرده است. فريدالدين در يکي از اشعار خود مي گويد :”خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات مي بينم. ليکن از درگاه تو نااميد نيستم براي اينکه مي دانم که اگر من در اين جهان بر طبق پيروي از طبيعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبيعت خود رفتار خواهي نمود.”انصاف بدهيد که آيا از آغاز زندگي بشر تاکنون در جهان چيزي گفته شده است که از حيث عمق معني بالاتر از اين گفته عطار نيشاپوري باشد و به اين اندازه اميدبخش باشد ؟؟؟ . موريس مترلينگ
 
 
 
اگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زيادتر مي شد . زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!حتي خدا هم که عين هستي است نمي تواند نيستي را به وجود بياورد . همانگونه که آفريننده قادر نيست پايان خود را ببيند زيرا اگر پايان خود را مي ديد آنوقت بي پايان نبود . موريس مترلينگ
 
 
 
آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ
 
 
 
ما هيچ دليلي در دست نداريم که بتوانيم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم و در اين صورت بعيد نيست دنياهائي وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و ساير جمادات مثل ما زندگي کنند و بلکه زندگي فکري آنها از ما بالاتر باشد . موريس مترلينگ
 
 
 
از خود مي پرسيم که اگر مرگ تغييرات کنوني را به ما نمي داد يعني جسم ما را فاسد و متلاشي نمي کرد و در پايان مبدل به يک اسکلت زشت و وحشت آور نمي شديم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به يک گل سرخ زيبا ميشد آيا اين همه که امروز براي روح خود مشوش هستيم آن موقع هم مشوش ميشديم؟؟؟هر کس که اين پرسش را از خود بنمايد پاسخ منفي خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد براي روح خود بيمناک نيستم.پس معلوم ميشود قسمت اعظم وحشت ما ناشي از ملاحظات جسماني است . موريس مترلينگ
 
 
 
اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. موريس مترلينگ
 
 
 
اهل بازار بر اين باور اشتباهند که فرهنگ را هم مي شود با زمان بندي دگرگون ساخت !. ارد بزرگ
 
 
 
هر گاه تصميم شايسته اي گرفتيد ، آنرا رها نكنيد. آنتوني رابينز
 
 
 
هر کاري انجام مي دهيد آن را با تعهد انجام دهيد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم و اندكي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگ
 
 
 
انديشه همه گير مردمي هميشگي نيست زيرا همواره دستخوش دگرگوني بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامي ، آرمانهاي نو پديد مي آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازي کند ناگريز نابود مي گردد . ارد بزرگ
 
 
 
آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است . موريس مترلينگ
 
 
 
روح کندوست که به زنبور عسل وحي مي کند . موريس مترلينگ
 
 
 
کيهان داراي ساختاري هدفمند است . اين ساختار به آن پويايي بخشيده ، و برآيندي شگرف ، در آن بر جاي مي گذارد . ارد بزرگ
 
 
 
شناختن وظيفه کار مشکلي نيست ولي انجام وظيفه مشکل است. لرد آيبوري
 
 
 
ترقيات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت
 
 
 
کمک به همگان ، عشقي است که به برجستگان کمک مي کند راه هاي سرفرازي را بيابند . ارد بزرگ
 
 
 
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. پور سينا
 
 
 
داناي بي وجدان هيچ گاه صاحب روحي پاک نخواهد بود . رابله
 
 
 
دوستي با رنج ها و درد ها مانند دوستي با دشمن ستيزه جو ست ، بايد بر ناراستي ها تاخت که اين تنها راه ماندگاريست . ارد بزرگ
 
 
 
هيچ چيز در اين دنيا اتفاقي نيست. وين داير
 
 
 
اغلب آنهائي پيروز و موفق مي شوند که کمتر تعريف و تمجيد شنيده باشند. زولا
 
 
 
تا خود را از هرجهت کامل و شايسته نديدي ، قضاوت نکن . پوشکين
 
 
 
حقيقت را همانطور که هست بايد پذيرفت. روستان
 
 
 
اگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راكه در زندگيمان مي افتد كنترل كنيم ، دست كم مي توانيم بر واكنشهاي خود نسبت به آن وقايع ، و بر اعمالي كه در مقابل آنها انجام مي دهيم مسلط باشيم. آنتوني رابينز
 
 
 
بي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود ، گيتي رو به پويندگي و رشد است . با نگاهي به گذشته مي آموزيم : اشتباهاتي همچون برده داري ، همسر سوزي و … را آدميان رها نموده اند ، خردورزي ! آدمي را پاک خواهد کرد . ارد بزرگ
 
 
 
در سرتاسر طول زندگي باز همان عشق است که يگانه حامي و ناجي شماست . باربارا دي آنجليس
 
 
 
بزرگترين داروي خشم ، صبر و درنگ است. سنکا
 
 
 
از انديشه ها و آرزوهاي ديگران ، براي موفقيت خود کمک بگيريد. پاندر
 
 
 
براي شناخت آدميان ، بجاي کنکاش در انديشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پيشواي انگاره و خرد آنها باشيد . ارد بزرگ
 
 
 
رمز کليه پيروزي ها ، اراده است. روبرتسون
 
 
 
هر چه بيشتر تصميم بگيريد ،قدرت تصميم گيري شما بيشتر مي شود . آنتوني رابينز
 
 
 
آدمهاي پليدي هستند که با زمان سنجي مناسب ، از نگراني هاي همگاني بهره مي برند و خود را يک شبه رهايي بخش مردم مي خوانند . ارد بزرگ
 
 
 
عشق و شور زندگاني را از درون خودتان جست و جو کنيد . سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
کساني که با افکار عالي و خوب دمسازند ، هرگز تنها نيستند. سيدني
 
 
 
چو گرماي تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشيد با ياد خويش انديشه هواخواهان خود را گرما دهند . ارد بزرگ
 
 
 
اگر بر ناتوان خشمگين شوي، دليل بر اين است که قوي نيستي. هرمان هسه
 
 
 
همچنان كه عضلات بدن در اثر ورزش نيرومندتر مي شوند ، قدرت تصميم نيز با تمرين افزايش مي يابد . آنتوني رابينز
 
 
 
عشق همانند مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
برآزندگان چشم در دست پر از بذر خويش دارند و آسماني که مهربان است صداي غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خويش برنمي گرداند . ارد بزرگ
 
 
 
اگر همه آرزوها برآورده مي شد ، هيچ آرزوئي برآورده نمي شد. يونسکو
 
 
 
مقام عالي انساني در برابر شماست. آن را بدست آوريد. شيللر
 
 
 
به زبانت اجازه نده که قبل از انديشه ات به کار افتد. شيلون
 
 
 
اسطوره ها زاينده اند ! آنان براي فرزندان سرزمين خويش همواره اميد به ارمغان مي آورند . ارد بزرگ
 
 
 
اگرآنچه انجام مي دهيد،ناحق باشد،موفقيتي کسب نخواهيد کرد. توماس کارلايل. فيلسوف اسکاتلندي
 
 
 
وقتي که رويا مي بينم ، احساس جواني مي کنم. اليزابت کوتورث
 
 
 
سردمداران براي آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند بايد با امواج درياي آدميان هماهنگ گردند .مهار دريا غير ممکن است کساني که فکر مي کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دير يا زود گم مي شوند . ارد بزرگ
 
 
 
لازمه موفقيت ،در توانائي تمرکز انرژي ذهني و جسمي وبدون وقفه بروي يک مسئله است بي آنکه احساس خستگي کنيد. توماس اديسون
 
 
 
آموزش توانسته است جمعيت فراواني را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگويد چه بخوانند. جي.تراوليان
 
 
 
فرمانرواي شايسته به فکر انتقام از مردم خويش نيست . ارد بزرگ
 
 
 
لباس قديمي را بپوشيد ولي کتاب نو بخريد. آستين فلپز
 
 
 
هرگز هيچ هدفي را رها مكنيد، مگر اينكه ابتدا قدم مثبتي درجهت تحقق آن برداشته باشيد . آنتوني رابينز
 
 
 
مهم نيست چه کسي هستيد ، چه شغلي داريد يا چگونه وقت خود را مي گذرانيد . هر روزه فرصت هاي بي شماري در اختيار داريد تا زندگي اطرافيان خود را از خود متاثر سازيد . چه آناني که مي شناسيد شان و چه آنان که برايتان بيگانه اند چگونه؟ به عشق و شور زندگي خويش اجازه دهيد خودش را ظاهر کند. از طريق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتي با زبان بي زباني قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگي در شما دعوتي است از ديگران تا عشق و شور زندگي آنان نيز خود را نشان دهد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
انتخابات درست و سازنده ، ناجي کشور و ناديده گرفتن آن ، پگاه رستاخيزي هولناک است . ارد بزرگ
 
 
 
کاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شيوه خودسپري کني. کريستوفرمورلي
 
 
 
سعادت عادت است آنرا پرورش دهيد. آلبرت هوبار
 
 
 
از آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان هر ايلي بايد ترسيد . ارد بزرگ
 
 
 
دانشگاه تمام استعدادهاي افراد،ازجمله بي استعدادي آنهاراآشکارميکند. چخوف
 
 
 
معاشرت بر دانائي مي افزايد ولي تنهائي مکتب نبوغ است. گيبون
 
 
 
صرفه جوئي خود يکي از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما
 
 
 
همه ما نياز داريم كه دائماٌ احساس رشد عاطفي و معنوي كنيم . اين غذايي است كه روح ما به آن محتاج است . آنتوني رابينز
 
 
 
راهي را که در زندگي برگزيده ايم مي تواند برآيند بازخورد کنش ديگران ، با ما باشد . پرسش آن که :آيا ماخويشتن خويشتنيم ؟و آيا همواره بايد پاسخگوي برخوردهاي بد ديگران باشيم ؟اين پرسش ها را که پاسخ گفتيم ! آزادي در ما بارور مي شود .وپس از آن ، آرماني بزرگ همچون عشق به ميهن در چشمه وجودمان جاري مي گردد . ارد بزرگ
 
 
 
شما قدرت و توان آن را داريد که زندگي اي رضايت بخش و سرشار از غناي روحي بيافرينيد شما توان آن را داريد که به زندگي خود معنا و هدفي برتر ببخشيد اين توان تنها در عشق و شور زندگي شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور زندگي را با خود به هر کجا که مي رويد ببريد.جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور و زندگي تان را به هر کس که خواستيد و دوست داشتيد نشان دهيد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
حوادث چون روزها سپري مي شوند. مثل افريقائي
 
 
 
ايرانيان نيک نامي و پاکي تبار گذشتگان خويش را در شاهنانه فردوسي مي بينند و در هر دودماني که باشند برآن راه خواهند بود . ارد بزرگ
 
 
 
بهترين چاره غضب ، به تاخير انداختن آن است. سليکا
 
 
 
فرصت از دست مده ودر کارسستي مکن که ميوه آن ذلت است. فيثاغورث
 
 
 
پيران آزاده آنانيند که از آموزش دودمان امروز کوتاهي نمي کنند و هر آنچه در انديشه دارند را هديه مي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
تسليم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذير، مهمترين توشه سفر زندگي است. شوپنهاور
 
 
 
شکست بايد انرژي خفته را بيدار کند.رومن رولان
 
 
 
براي نابودي دشمن انديشه خود ، بياموز و پژوهش کن ! و براي گريز از دشمن مال و زندگيت به هنجارهاي قانوني پناه ببر و دوري پيشه کن . ارد بزرگ
 
 
 
پيوند از پس تنهايي رخ مي دهد ، ارزش مي يابد و توان را چندين برابر مي کند ، پس بايد هر پيوند پاکي را شاد باش گفت . ارد بزرگ
 
 
 
هنگامي که براي احساس کردن متکي بر تحريکات خارجي مي شويد کنترل زندگي و نيز سرزندگي خود را به دست آن ها مي سپاريد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد ،هيچ كاري را نمي توان انجام داد . هلن کلر
 
 
 
انديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . ارد بزرگ
 
 
 
كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند . سقراط
 
 
 
يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . ژاک دوال
 
 
 
مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسر
 
 
 
فكر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يك ريشخند كوچك مي ميرد و كنايه اي كوچك آن را بسختي مجروح مي كند. كارلايل
 
 
 
مشكلات بهره‌وري، ناشي از عملكرد بد كاركنان نيست بلكه ناشي از عملكرد بد مديريت است. دمينگ
 
 
 
طبيعت ، آموزگار بزرگيست ، خردمندان از آن درس ها مي گيرند . ارد بزرگ
 
 
 
ميان مؤثر بودن (انجام كار درست) و كارآيي (انجام درست كار) تفاوت وجود دارد. پيتر دراکر
 
 
 
زياد كار كردن مهم نيست، درست كار كردن مهم است. پاره تو
 
 
 
«تجربه» يك معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌كند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاو
 
 
 
براي آن کس که ايمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابينز
 
 
 
مانند كودكان، فضول و كنجكاو باشيد . افراد كنجكاو هرگز كسل نمي شوند ، و در نظرآنها زندگي ، مطالعه پايان ناپذير خوشي هاست. آنتوني رابينز
 
 
 
خرد ابزار توانايست و خردمند با فر دانش و انديشه پاک خويش مي آفريند ، او زايشگر رخدادهاي امروز و فرداهاست . ارد بزرگ
 
 
 
زندگي با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحي بزرگي است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
اراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلز
 
 
 
هر آن مي تواند آغازي دوباره در زندگي ما باشد ، پس هيچ وقت پاياني پيش روي ما نيست . ارد بزرگ
 
 
 
اتلاف وقت ، خودکشي واقعي است. يونگ
 
 
 
زيبائي که با فضيلت توام نباشد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگو
 
 
 
با رسيدن به نقطه هدف ، هدف ديگري آغاز مي شود. جان ديوئي
 
 
 
پيمان ها در هنگامه نيازها بسته مي شود ، و آنگاه که پاره شود چيزي جز پلشدي و زبوني بر جاي نمي ماند . ارد بزرگ
 
 
 
آنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند . سانتايانا
 
 
 
بزرگي و تنها ، و آبي و در اوج . آسماني انگار . آندرومدا
 
 
 
شايد در کوتاه مدت بدگويان به هدف خود نزديک شوند اما در بلند مدت رسواي جهانند . ارد بزرگ
 
 
 
دنيا از آن کساني است که حرارت و انرژي دارند. ناپلئون
 
 
 
بشريت به ظاهر نيست ، به باطن است. تولستوي
 
 
 
مردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است. هگل
 
 
 
بدگويان را تنها بگذاريد تا درون مايه چرکين آنها شما را نابود نسازد . ارد بزرگ
 
 
 
تواضع بيجا ، آخرين حد تکبر است. لابروير
 
 
 
همه خوبند اما نه براي همه کار . مثل اسپانيائي
 
 
 
آنانکه هنجار وجوديشان در نابودي داشته هاي ديگران است و خود بي ميوه اند را بايد به کارهاي بدني واداشت تا بدين گونه خيري براي همگان و خويش داشته باشند . ارد بزرگ

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan