close
تبلیغات در اینترنت
غم

مطالب ناب
غم

ads ads ads

فرگرد غم

1. کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ
2. از مردم غمگین ، نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .  حکیم ارد بزرگ
3. کار و همچنین کوشش های اجتماعی ، بهترین آرام کننده روان های پریشان و غمگین است .  حکیم ارد بزرگ
4. یاران سوگوار خویش را ، تنها نگذاریم ، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم .  حکیم ارد بزرگ
5. با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم .  حکیم ارد بزرگ 
6. از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند .  حکیم ارد بزرگ
7. اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را ، کشنده می کند .  حکیم ارد بزرگ
8. غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود .  حکیم ارد بزرگ


 
9. ستایش غم ، تمجید از مرگ است .  حکیم ارد بزرگ
10. نواهای غمناک ، بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند .  حکیم ارد بزرگ
11. از شنیدن آهنگ ها ، داستانها و رویدادهای غم انگیز ، دوری کنیم .  حکیم ارد بزرگ
12. غم ، سیاهچال توانایی هاست .  حکیم ارد بزرگ
13. کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم ، زندگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کند .  حکیم ارد بزرگ
14. برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم .  حکیم ارد بزرگ  
15. خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن .  حکیم ارد بزرگ
16. تنها بزهکاران ، از دیدن اشک دیگران ، شاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ  
17. نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است .  حکیم ارد بزرگ  
18. از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید .  حکیم ارد بزرگ  
19. کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ
20. زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی .  حکیم ارد بزرگ  
21. ساز نی را باید شکست ... که نوای غمناک آن ، روان آدم تندرست را هم بیمار می سازد .  حکیم ارد بزرگ  
22. چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند .  حکیم ارد بزرگ  
23. سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد .  حکیم ارد بزرگ  
24. غم را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید .  حکیم ارد بزرگ  
25. آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد .  حکیم ارد بزرگ  
26. غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان .  حکیم ارد بزرگ 


 
27. زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست .  حکیم ارد بزرگ  
28. مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم .  حکیم ارد بزرگ  
29. قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم ، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم .  حکیم ارد بزرگ  
30. سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد .  حکیم ارد بزرگ  

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan