close
تبلیغات در اینترنت
ببینمت

مطالب ناب
این روزها من خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا... ارامش اهالی دنیا خط خطی نشود.... اینجا زمین است رسم ادمهایش عجیب است اینجا گم که میشوی بحای اینکه دنبالت بگردن فراموشت میکنند......

ads ads ads

ببینمت


این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام
تا...
ارامش اهالی دنیا
خط خطی نشود....
اینجا زمین است
رسم ادمهایش عجیب است
اینجا گم که میشوی
بحای اینکه دنبالت بگردن
فراموشت میکنند......

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan