close
تبلیغات در اینترنت
تو بگو.......

مطالب ناب
ظلم اصلی را چه کسی کرد؟ چه کسی رنگ حرفهایش به یکباره تغییر کرد؟ چه کسی جنس حرفهایش برگشت؟ چه کسی با نامردی زیر حرفهایش زد؟ چه کسی زخم زبون زد؟ چه کسی تحقیر کرد؟ چه کسی عکسها و خاطره ها را در چشم برهم زدنی نابود کرد؟ چه کسی بارها خواست فراموش کند عشقی را که خودش خواست که باشد؟ چه کسی وجدان قلبش خوابید؟ چه کسی عشقش را فروخت؟ چه کسی قسم را شکست؟ چه کسی باور دروغین داد؟ چه کسی خیانت کرد؟ چه کسی با اعتماد و باور به عشقش،همه وجودش را همه ایمانش را در اختیارش گذاشت؟ چه کسی در راه دلدادگی بین اون همه اعتمادو…

ads ads ads

تو بگو.......


ظلم اصلی را چه کسی کرد؟


چه کسی رنگ حرفهایش به یکباره تغییر کرد؟


چه کسی جنس حرفهایش برگشت؟


چه کسی با نامردی زیر حرفهایش زد؟


چه کسی زخم زبون زد؟


چه کسی تحقیر کرد؟


چه کسی عکسها و خاطره ها را در چشم برهم زدنی نابود کرد؟


چه کسی بارها خواست فراموش کند عشقی را که خودش خواست که باشد؟


چه کسی وجدان قلبش خوابید؟


چه کسی عشقش را فروخت؟


چه کسی قسم را شکست؟


چه کسی باور دروغین داد؟


چه کسی خیانت کرد؟


چه کسی با اعتماد و باور به عشقش،همه وجودش را همه ایمانش را در اختیارش گذاشت؟


چه کسی در راه دلدادگی بین اون همه اعتمادو باور دور انداخته شد؟


چه کسی اعتمادش بی حاصل ماند؟


دل چه کسی شکست؟


احساس چه کسی شب و روز با وعده ها و حرفهای عاشقانه ی توخالی بازیچه شد؟


اشکهای چه کسی حقیقی بر روی زمین ریخت؟


چه کسی هرشب هق هق شبانه اش تا صبح بند نیامد؟


چه کسی با یادآوری هر چه که گذشت چشمانش تر شد؟


چه کسی با ضجه التماس کرد؟


دست رد در نهایت بی رحمی به سینه چه کسی خورد؟


وجود چه کسی پرپر شد؟


سقف آرزوهای چه کسی بر روی سرش آوار گشت؟


رویاهای چه کسی به غم و تنهایی رنگ باخت؟


آغوش چه کسی از پر بودن تهی گشت و شبهایش در آغوش عروسکی که،


روح ندارد،


جسم ندارد،


چون خودش،سپری شد؟


آیا بهای عشق و اعتماد،شکستن است؟


کجای دنیا دل شکستن اینقدر افتخار آفرین است؟


تو بگو.......

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan