close
تبلیغات در اینترنت
سخنان بزرگان جهان قسمت 9

مطالب ناب
سخنان بزرگان جهان قسمت 9

ads ads ads

سخنان بزرگان جهان سری نهم

با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا
 
 
 
در آغاز تنها عشق بود. حتي زندگي و پيدايش شما بر روي اين کره ي خاکي نيز برخاسته از عشق است . اين عشق بوده است که در يک لحظه مرد و زني را آنچنان به سوي هم جذب کرده است تا از تلفيق و اتحاد عاشقانه ي بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است که او را پايبند مي کند . رابيندرانات تاگور
 
 
 
ديدي جهان در مشتي شن ، و سپهر در گلي خودرو ، بي نهايت در کف دستهايت گير و جاودانگي را در ساعتي به دست آر. ويليام بليک
 
 
 
فريبکار و نيرنگ باز هيچ پايگاهي نخواهد داشت آخرين و ترسناکترين درسي که خواهد آموخت تنهايي ست . ارد بزرگ
 
 
 
قدرزمان حال را بدانيد كه گذشته بر نمي گردد و آينده شايد نيايد. گاليله
 
 
 
دعاسخن روح است که حقيقت را به حقيقت بازگو مي کند . پي.جي.بلي
 
 
 
انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفكر به ماده اي بي روح مي ماند . اديسون
 
 
 
هماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . ارد بزرگ
 
 
 
تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم . ارنست ديمنه
 
 
 
من در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئون
 
 
 
شخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفه
 
 
 
افكار افراد متفكر خودبخود مي انديشد . انيشتين
 
 
 
ميوه کشتن ، کشته شدن است . ارد بزرگ
 
 
 
آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گيري اين دو سر گرفت من بار ديگر متولد شدم .ويكتور هوگو
 
 
 
الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان كشف كرد. مارك تواين
 
 
 
سربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . ارد بزرگ
 
 
 
شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد . فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. گاليله
 
 
 
تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي ،‌ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي. گابريل گارسيا مارکز
 
 
 
خوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . ارد بزرگ
 
 
 
در ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي . سعدي
 
 
 
براي گله ي انساني تمام نشانه هاي ابرانسان چون نشانه هاي بيماري يا ديوانگي ظاهر مي شوند . فردريش نيچه
 
 
 
با فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . ارد بزرگ
 
 
 
حقيقت مي تواند مدتي در حجاب تعويق و تأخير بماند ولي هميشه جوان بوده و خود را معرفي خواهد نمود . گوليو
 
 
 
شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.کيم وو چونگ
 
 
 
هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد. آنتوني رابينز
 
 
 
انديشه ها بزرگترين جنگنده هاي جهانند و جنگي که انديشه اي در دنبال دارد چيزي جز وحشيگري نيست . گارفيلد
 
 
 
کساني که ديگران را با بي ارزشترين واژه ها به ريشخند مي گيرند ابلهاني بيش نيستند . ارد بزرگ
 
 
 
آه ؛ اي مجنون مهربان ؛ زرتشت ! اي شيداي اعتماد ! تو هميشه همين سان بوده اي . تو هميشه با اعتماد به هر چيز هراسناک نزديک شده اي . تو هميشه مي خواهي هر غولي را بنوازي. هرم نفسي گرم و کمي موي نرم بر پنجه ؛ همين بس تا تو يکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوي . عشق خطري است در کمين تنهاترين کس. عشق به هر چيزي که زنده باشد و بس ! براستي ؛ خنده آور است جنون و فروتني من در عشق ! . فردريش نيچه
 
 
 
آدم بي فضيلت و بي هنر را ستودن چنان است كه به او دشنام دهند . لاروشفوكولد
 
 
 
براي دلهره شبانگاهان ، نسيم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگ
 
 
 
آدم پرحرف تخم ميكند و آدم خاموش درو ميكند. اقليدس
 
 
 
آدم تبهكار ميرود ولي شر او باقي مي ماند. شكسپير
 
 
 
فريبنده هميشه در حال فريب خوردن است . ارد بزرگ
 
 
 
آدم خشمگين نميتواند حقيقت را بگويد. ضرب المثل چيني
 
 
 
انسان از حشرات هم کوچکتر است ، چون آنها براي کشتن ما فقط نيش مي زنند ، ولي ما براي کشتن آنها تمام وجودشان را له و نابود مي سازيم . موپاسان
 
 
 
بيداري بدون آگاهي امکان پذير نيست . ارد بزرگ
 
 
 
هر قدر کسي را بيشتر دوست داشته باشيد کمتر مغرورش کنيد. مولير
 
 
 
در جواني دوست نداشتن علامت بدي است . روح سالم هميشه يکنفر دوست را که لايق باشد ملاقات خواهد کرد .ل – کارو
 
 
 
خواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن راه پيشرفت . ارد بزرگ
 
 
 
جهان فقط همين جهان ظاهر است و دنياي حقيقي، دروغي بيش نيست . فردريش نيچه
 
 
 
آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم . بارونس استاكس
 
 
 
آدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي مي بندند نه پيش از آن . ارد بزرگ
 
 
 
آنان كه آزادى را فداى امنيت مى كنند، نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را . بنيامين فرانكلين
 
 
 
در آغاز تنها عشق بود. حتي زندگي و پيدايش شما بر روي اين کره ي خاکي نيز برخاسته از عشق است . اين عشق بوده است که در يک لحظه مرد و زني را آنچنان به سوي هم جذب کرده است تا از تلفيق و اتحاد عاشقانه ي بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
خوشبختى لذت مشتركى است كه حاصل يارى بى چشمداشت به ديگران است. هلن كلر
 
 
 
بردباري در توان هر کسي نيست کساني که بردبارند فرمانروايي مي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
نيك زيستن امروز، ديروز را به خوابى شيرين و فردا را به رؤياى اميد بدل مى سازد . سانسكريت
 
 
 
عشق مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
ممکن است مرديکه دائم سؤال مي کند ابله به نظر برسد . ولي کسيکه هرگز سؤال نمي کند در تمام عمر ابله باقي مي ماند . لوئي پاولز
 
 
 
اگر شما به مشکلات پشت کنيد سختي ها هيچگاه به شما پشت نخواهند نمود بهترين راه ، مبارزه پيگير و هميشگي با سختي هاست . ارد بزرگ
 
 
 
بزرگترين شادي تولد است و بزرگترين غمها مرگ. هوارد فاست
 
 
 
حق ،حق است حتي اگر همه برعليه آن باشندو اشتباه ، اشتباه است حتي اگر همه موافق آن باشند. ويليام پن
 
 
 
انسان بدرستي همان ميشود که به آن فکر ميکند . فلورانس نايتينگل
 
 
 
اگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاري خويش آگاه سازي . ارد بزرگ
 
 
 
مردم موفق امروز کودکان جشور ديروز بوده اند . ديسرائيلي
 
 
 
دانش برترين داده هاي يزدان پاک است . خردمند هميشه سرور است . بزرگمهر
 
 
 
آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگ
 
 
 
بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فكر او. هميلتون
 
 
 
جواني که به بالا نمي نگرد ، نظرش به پايين مي افتد و کسي که به را ه کمال نمي رود ، به پستي مي گرايد. ديسرائيلي
 
 
 
دل کسي که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جايگاه ديو است . بزرگمهر
 
 
 
نگاه درون و برون ما ، از خويشتن خويش آغاز و بدان خواهد انجاميد . ارد بزرگ
 
 
 
هنگامي که فيلسوفي معتقد است که مدام حواس انساني او را مي فريبد فيلسوف ديگري سوگند ياد مي کند که هرگز حواس ما را نفريفته است . لافونتن
 
 
 
هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد. آنتوني رابينز
 
 
 
کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قواي عقلي آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمي کرده است ولي به يک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . ديسرائيلي
 
 
 
پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت . ارد بزرگ
 
 
 
فصيح ترين زبان عمل است . شکسپير
 
 
 
از ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتن
 
 
 
در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد ؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران . لابروير
 
 
 
اگر تمام عالم در يک کفه ترازو نهاده شود و مادرم در کفه ديگر ، کفه عالم بالاتر خواهد ايستاد . لورولا بکديل
 
 
 
تن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم . ارد بزرگ
 
 
 
وقت گرانبها است ، اما حقيقت گرانبها تر است . ديسرائيلي
 
 
 
تنها با عشق ميان دلهاي شماست که عشق ميان شما عمق و استحکام واقعي خود را نشان خواهد داد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
هميشه اندكي ديوانگي در عشق هست اما هميشه اندكي منطق هم در ديوانگي هست . فردريش نيچه
 
 
 
در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بيش از گنج است . بزرگمهر
 
 
 
پيام آوران باورهاي پست بزرگترين پيروزيهاي تاريخ مردم خويش را به ريشخند گرفته اند . ارد بزرگ
 
 
 
افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاري ساختن سيل خون . بايرون
 
 
 
غالب اشخاص بدون اينکه مقصد معيني را تعقيب کنند زندگي مي نمايند و مثل پر کاهي که بر روي آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر مي رسانند و جلو نمي روند ، جريان آب انها را مي برد . سه نه ک
 
 
 
نگاه زمينيان ، تهي است از انوار آسمانيان . ارد بزرگ
 
 
 
درد پيري انحطاط روحي و جسماني آن نيست ، بلکه بار خاطرات آن است . سامرست موام
 
 
 
براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . بلوتارک
 
 
 
خموشي ، دري به سوي نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ
 
 
 
همه خوشبختيها و موفقيت که به من روي آورده از درهايي وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بايرون
 
 
 
دل آدمي بنده آرزوست ، سرشتها يکسان نيست ، هر کس خويي دارد ، و جويا و خواهان چيزي است . بزرگمهر
 
 
 
کردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي . ارد بزرگ
 
 
 
جنگ کشتارگاه کساني است که همديگر را نمي شناسند ، به نفع کساني است که يکديگر را مي شناسند ولي همديگر را نمي کشند . جنگ قوانين را خاموش مي کند . سيسرون
 
 
 
تمام شان و عظمت انسان در فكر است. بلز پاسكال
 
 
 
آنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه بسوي راه هاي نارفته رفت بي گمان آموزگار آيندگان خواهد شد . ارد بزرگ
 
 
 
هرکس خود را نصيحت نکند ، به نصيحت ديگران محتاج است . سعدي
 
 
 
 
اکنون به شما مي گويم که مرا گم کنيد وخود را بيابيد.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کرديد، نزد شما باز خواهم آمد . فردريش نيچه
 
 
 
با بردباري همه چيز در چنگ توست . ارد بزرگ
 
 
 
يکي از صحبت هايي که مرا سرگرم مي نمايد اظهارات دانشمندان مذهبي و ديني است که بطرزي موثر در خصوص اراده و پيش بيني و مقصد و نقشه هاي خدا صحبت مي کنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گويي ظهر آن روز با خدا ناهار خورده اند!!! . موريس مترلينگ
عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيکي و جسماني اي است که نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي کنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، کار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
اگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زياد تر مي شد.
زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!
براي چه مي بايستي در آتش جهنم بسوزم و دچار عذاب باشم ؟؟؟ گناه من چيست و چه کرده ام ؟؟؟
خواهيد گفت که گناه تو اين است که خدا را نشناخته اي !!! ولي نشناختن خداوند گناه من نيست زيرا خود او نخواست که من او را بشناسم و گرنه من را طوري مي آفريد که قادر به شناسايي او باشم.
تمام افکار و نظرياتي که من درباره خدا دارم او در وجود من قرار داده.زيرا بالاخره بايد اين حقيقت را قبول کرد که همه چيز را خود او آفريده است و اگر گاهي هم از خداوند سوال کنم که " تو کيستي و چيستي؟؟؟ " باز اين پرسش را او در وجود من گذاشته است.
بنابراين من چه گناهي دارم ؟؟؟ . موريس مترلينگ
 
 
 
همه آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار را مي چشند . ارد بزرگ
 
 
 
من نميدانم که به چه مناسبت اموات بايد داراي مقام و احترام خاصي باشند.
براي چه وقتي يکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزاياي او صحبت ميکنند ؟!؟!؟!
حتي اگر بعد از مرگ او خيانت ها و گناهان جديدي از مرده کشف شود او را مي بخشند.
پس از اين قرار تا وقتي که شخص فوت ننمايد ما آنطور که شايد و بايد او را دوست نداريم.
حال خيلي غريب است که ما درباره آنهايي که زنده هستند اينطور رفتار نمي کنيم و اگر درباره آنها اينطور رفتار مي کرديم زندگي ما در اين جهان خيلي لذت بخش مي شد و بسياري از مصائب و بدبختي ها از بين مي رفت !!! . موريس مترلينگ
 
 
 
موفقيت نيز ناشي از آغازگري و ابتكار ، پشتكار و بيان واضح عشق و محبت عميق قلبي است. آنتوني رابينز
 
 
 
پيشرفت آدمي زماني بدست مي آيد که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد . ارد بزرگ
 
 
چراغ مايه دفع تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن دوري بايد جست .فردوسی خردمند
 
 
 
دانش آموزان جوانه هاي برخواسته از وجود آموزگاران اند که با آسمانها مي آميزند و ريشه گاهشان همان خاک پر ارزش است . ارد بزرگ
 
 
 
آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . دموستن
 
 
 
عمري را تلف كردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه كوتي
 
 
 
آنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچه
 
 
 
انديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند که راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . ارد بزرگ
 
 
 
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار . زکرياي رازي
 
 
 
دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اينكه بيشتر بشنويم و كمتر بگوييم . ديوژن
 
 
 
فريادهاي دردناک و ستمديده ، شمشيرهايست که هر آن به گونه ايي انتقام مي گيرند . ارد بزرگ
 
 
 
مهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيف
 
 
 
شور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا
 
 
 
گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده مي كند . دوگلاس مك آرتور
 
 
 
خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست . داويد هيوم
 
 
 
پيوندمان را با ياد آوري سرشت نيکمان نيرومندتر سازيم . ارد بزرگ
 
 
 
آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناك و جدي بودن هاي غمناك . فردريش نيچه
 
 
 
ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميکند . مونتسکيو
 
 
 
خوشبختي، فاصله ي اين بدختي تا بدبختي بعدي است . چارلي چاپلين
 
 
 
من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستان
 
 
 
اگر آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . ارد بزرگ
 
 
 
اين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي باقي نيست . فردوسي خردمند
 
 
 
اشتغال به هر كاري بهتر از تنبلي و بيكاري است . اسمايلز
 
 
 
زن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگوي
 
 
 
يک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد. ژرژ هربرت
 
 
 
تنها آرمانهاي بزرگ است که به ما بينشي فرا دنيوي مي دهد . ارد بزرگ
 
 
 
تا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايت
 
 
 
براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرت
 
 
 
عشق همچون توفان سرزمين غبار گرفته وجود را پاک مي کند و انگيزه رشد و باروري روزافزون مي گردد . ارد بزرگ
 
 
 
آن انديشه هايي را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمي بهر تنها زيستن مي بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو مي گويد: انگارهء سومي نيز هست بودن يکجاي هر دوي آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغي است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچه
 
 
 
وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد . امرسون
 
 
 
كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانري
 
 
 
آدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کند . فردريش نيچه
 
 
 
دشواري ، به هدف ما ارزش مي بخشد . دشواري بيشتر ، ارزش فزونتر . ارد بزرگ
 
 
 
هيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است . کالوس کاستاندا
 
 
 
من با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم ، اما اين من ، در ظلمت کيست کنار مي آيم تا از او دوري کنم ، اما نمي توانم از او بگريزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حيا و شرمندگي نمي شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگور
 
 
 
کتاب زندگي گذشتگان ، جان تاريک را روشني مي بخشد . فردوسي خردمند
 
 
 
نماز عشق ترتيبي ندارد چرا که با نخستين سر بر خاک گذاردن ، ديگر برخواستني نيست . ارد بزرگ
 
 
 
دوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسي
 
 
 
خدا را شکر کنيد که نعمات و موهبت هايش به علت بينش محدود ما متوقف نمي شود . کاترين پندر
 
 
 
براي هر كس زمان معيني وجود دارد كه قابل انتقال نيست . كلود مونه
 
 
 
گاهي هدف خود ، سد ديد آدميست بايد دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هويداست . ارد بزرگ
 
 
 
هنرمند، اشيا را با خورشيدي روشن مي کند که از آن طبيعت نيست . ديده رو
 
 
 
پول با شادماني کم داخل کيسه مي شود ولي با غم زياد از ان خارج مي گردد . مولير
 
 
 
مردمان توانمند در ميان جشن و بزم نيستند . آنها در هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن به آن در حال پيکارند . ارد بزرگ
 
 
 
دوستان براي نخجير دشمنان چون تير و پيکان اند. بزرگمهر
 
 
 
تختخواب خطرناکترين جاي دنياست، چون صدي نود مردم در آن مي‌ميرند . مارک تواين
 
 
 
عشق چنان شيفتگي در نهان خود دارد که سخت ترين دلها نيز ، گاهي هوس شنا در آن را مي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
شوهر داروئي است كه تمام دردهاي دخترانرا علاج مي كند . مولير
 
 
 
 
کمربند سلطنت ، نشان نوکري براي سرزمينم است نادرها بسيار آمده اند و باز خواهند آمد اما ايران و ايراني بايد هميشه در بزرگي و سروري باشد اين آرزوي همه عمرم بوده است . نادر شاه افشار
 
 
 
مستمند کسي است ، که دشواري و سختي نديده باشد . ارد بزرگ
 
 
 
يک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد ابله تر است. مولير
 
 
 
اگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي، هيچ وقت اشتباه نمي کني. برادلي
 
 
 
تمناي واپسين آدمي ، شناور شدن در بسامدهاي گيتي است . ارد بزرگ
بسامدها : امواج
 
 
 
اراده انساني ، در پهلوي مقدرات او ايستاده و چرخ تكامل او را اداره مي كند . فيثاغورث
 
 
 
در شگفتم كه سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست كه پايان نماز آغاز ديدار است. علي شريعتي
 
 
 
اميد دارويي است که شفا نمي دهد ، اما درد را قابل تحمل مي کند . مارسل آشار
 
 
 
مال ، زنبوري است که اگر از نگه داري آن آگاه باشيد عسل مي دهد وگرنه نيش مي زند و پرواز مي کند . مارون
 
 
 
بکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . ارد بزرگ
 
 
 
شاهنامه فردوسي خردمند ، راهنماي من در طول زندگي بوده است . نادر شاه افشار
 
 
 
اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت . رابرت اسلاتر
 
 
 
اهل سياست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهايي که دوست دارند ! . ارد بزرگ
 
 
 
رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند. رنه دکارت
 
 
 
فراموش نكنيم كه ما به سخنان يك طرف دعوا گوش كرده ايم آخر كتابهاي اسماني را خدا نازل كرده . ساميوئل باتلر
 
 
 
خودت باش شايد بدترين پندي باشد كه به بعضي ها مي توان داد . تام سامسون
 
 
 
ابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، كه او را تحسين كند. بوالو
 
 
 
نگاه مردان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . ارد بزرگ
 
 
 
معني زندگي را در قدرت بايد جستجو کرد ، هرلحظه از زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم . ماکسيم گورکي
 
 
 
افسوس ... يگانه سؤالي که هيچکس نمي تواند پاسخي به آن بدهد اين است ؛ سعادت چيست ؟ . برادلي
 
 
 
مردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . ارد بزرگ
 
 
 
در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنچه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟ . پاركر پالمر
 
 
 
خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم . هنري فورد
 
 
 
برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . ارد بزرگ
 
 
 
هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند . مارلون براندو
 
 
 
پاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر
 
 
 
 
من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد . توماس اديسون
 
 
 
فرمانروا انديشه خويش را درگير رخدادهاي کوچک نمي کند . ارد بزرگ
 
 
 
هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتس
 
 
 
بايد راهي جست در تاريکي شبهاي عصيان زده سرزمينم هميشه به دنبال نوري بودم نوري براي رهايي سرزمينم از چنگال اجنبيان ، چه بلاي دهشتناکي است که ببيني همه جان و مال و ناموست در اختيار اجنبي قرار گرفته و دستانت بسته است نمي تواني کاري کني اما همه وجودت براي رهايي در تکاپوست تو مي تواني اين تنها نيروي است که از اعماق و جودت فرياد مي زند تو مي تواني جراحت ها را التيام بخشي و اينگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به اميد سرفرازي ملتي بزرگ . نادر شاه افشار
 
 
 
فرمانروايي که نتواند جلوي بيداد بزهکاران و چپاولگران را بگيرد شايستگي گرداندن کشور را ندارد . ارد بزرگ
 
 
 
خط مستقيم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاهترين راه است . راحل
 
 
 
انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين
 
 
 
شجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است . ناپلئون
 
 
 
آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه مي گوييد. بزرگمهر
 
 
 
انتخابات مکان شعبده بازي ديوان سالاران نيست ! . ارد بزرگ
 
 
 
انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين
 
 
 
بخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است . مارک تواين
 
 
 
دودماني که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند ، به کالبد بي جاني ماند که خوراک جانوران ديگر شود . ارد بزرگ
 
 
 
از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . كنفسيوس
 
 
 
در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشيرو هوندا
 
 
 
انتخابات پرشگاه سياسيون براي رسيدن به دستگاه ديواني نيست اينجا خواست توده آدميان براي درمان ناراستي هاست . ارد بزرگ
 
 
 
رهنومد هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد . اسکاول شين
 
 
 
چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژ
 
 
 
هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسرون
 
 
 
با داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوته
 
 
 
گِره هاي که به هزار نامه دادگستري باز نمي شود ، به يک نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد . ارد بزرگ
 
 
 
اراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند . بشرطيکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم . دوفون
 
 
 
اختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به منظور کشف حقيقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند . ف – و – رابرتن
 
 
 
انتخابات نياز به هنجاري خردمندانه دارد خردي که باور همه نخبگان آزاد انديش کشور باشد . ارد بزرگ
 
 
 
آرزو ريشه حيات ماست . اگرچه اي ريشه حيات ما را به تدريج مي سوزاند . ولي همين ريشه مايه زندگي است . نيچه
 
 
 
اگر خوب دقت كنيد موضوع راز قدرت نيات ما تنها بايد چشمهايمان راخوب با كنيم و نگاه كنيم مي توانيد مصداق قانون جاذبه را ببينيد بيشتر ازبيمار حرف مي زند خودش بيمار است بيشتر از ثروت حرف مي زند ثروتمند است درواقع تمام چيزهايي شما تجربه مي كنيد . جان دمارتيني
 
 
 
هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد . کارلايل
 
 
 
ريش سفيد داراترين به انديشه است نه به دارايي و اندوخته . ارد بزرگ
 
 
 
ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند که در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند که آدميان تنها هنگامي که خود را از توجه به جزئيات ، در اينجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو مي شوند . شوپنهاور
 
 
 
فعاليت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فلاكت است . گوته
 
 
 
آنگاه كه آدمي (( چرايي / غايت چيست )) زندگي خويش را مي شناسد ؛ آنگاه است كه او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر مي شود. آدمي مشتاق نيكبختي نيست ؛ تنها انگليسي چنين است . فردريش نيچه
 
 
 
ابلهان در سرزمين هاي کوچک همواره سنگ کشورهاي بزرگ را به سينه مي زنند و هم ميهنان خويش را تشويق به بخشش ميهن و ناموس خود مي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
تجربه به معلم سختگيري است . او اول امتحان ميکند و بعد درس مي دهد . کارايل
 
 
 
سرنوشت خود را با افکار تعيين کنيد. کارايل
 
 
 
ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمي آيد ادب داراي ريشه است ريشه ايي به بلنداي تاريخ . ارد بزرگ
 
 
 
سخن گفتن يک نوع احتياج است ولي گوش دادن هنر . گوته
 
 
 
دهان زشتگوي را بايد با خاموشي وقار بست . فرانسيس بيکن
 
 
 
بخشندگان فرمانروايان بي تاج و تخت ميانه مردمند . ارد بزرگ
 
 
 
شما نميتوانيد با قصد انجام يک کار به شهرت برسيد . هنري فورد
 
 
 
افعي مهيب را دسته اي مورچه از پاي درميآورند. مثل ژاپني
 
 
 
دانايان با عمل زندگي ميکنند،نه با انديشه عمل . کارلوس کاستاندا
 
 
 
گردن کشي آدميان ، ريشه در ريزي و خردي ميدان انديشه آنان دارد . ارد بزرگ
 
 
 
تاريخ سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است . کارايل
 
 
 
ايمان نيروئي است فراتر از منطق. اچ.ال. منگن
 
 
 
اي پسر هرچند تو جواني , پيرو عقل باش , نگويم جواني مکن , ليکن جواني خويشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطاليس مي گويد جواني نوعي از جنون است . قابوسنامه
 
 
 
 
آنانکه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند . ارد بزرگ
 
 
 
دشمنانت را خوب گوش بسپار که هيچکس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نميکنند . بنيامين فرانکلين
 
 
 
زرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگور
 
 
 
هر بدي ميتواني به دشمن نرسان که ممکن است روزي دوستت گردد و هر سري داري با دوستت در ميان نگذار که ممکن است روزي دشمنت گردد . سعدي
 
 
 
مينديش که ديگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ
 
 
 
هر که از سرنوشت ديگران پند نگيرد ديگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . بزرگمهر
 
 
 
دوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسي
 
 
 
براي شاد کردن ديگران ،آرزوهايشان را بفهم . اپيکور
 
 
 
انسان بندي ست بسته ميان حيوان و ابر انسان. بندي بر فراز مغاکي . فردريش نيچه
 
 
 
پيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي ، يافتن آرمان و خواسته اي هويدا است . ارد بزرگ
 
 
 
در واقعيت امر همهء انسانهاي بالغ بمانند کودکاني در پشت نيمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ايران)هستند! . جانيکن إورلاند
 
 
 
بسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!! . جاکوب ولمان
 
 
 
عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشكار مي شود . كارلايل
 
 
 
آموزه اي پديد آمد و باوري در کنارش : همه چيز پوچ است ؛ همه چيز يکسان ؛ همه چيز رو به پايان ! . فردريش نيچه
 
 
 
سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد . ارد بزرگ
 
 
 
خوشرفتار کسي است که بتواند با ادمهاي بد رفتار سازش کند . فرانسو
 
 
 
حقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد . گاندي
 
 
 
درست حرف بزن و يا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرت
 
 
 
آدمياني اندک ، تنها به هدف مي انديشند ! و بسيار کسان که هدفشان جز خانه نشين کردن همان گروه و دسته کوچک نيست . ارد بزرگ
 
 
 
دشمن کوچک وجود ندارد . بنيامين فرانکلين
 
 
 
شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.کيم وو چونگ
 
 
 
دروغ مانند برف است هر چه آن را بگرداني بزرگتر ميشود . مارتين

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan