close
تبلیغات در اینترنت
سخنان بزرگان جهان قسمت 7

مطالب ناب
سخنان بزرگان جهان قسمت 7

ads ads ads

سخنان بزرگان جهان - بخش هفتم

براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد. پلوتارک
 
 
 
مرد بزرگ برخود سخت مي گيرد و مردکوچک به ديگران. کنفوسيوس
 
 
 
شايستگان بالندگي و رشد خود را در نابودي چهره ديگران نمي بينند. ارد بزرگ
 
 
 
هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر مي رسد. کارلايل
 
 
 
ارد بزرگ :
 
شواهدي که نمايشگر ماندگاري و جواني نظام سياسي هستند :
 
1- همبستگي و از خود گذشتگي ملي بين توده2- همراهي اهل فرهنگ و انديشه با دستگاه اداره کشور3- بالندگي و پيدايش اهل خرد4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلي5- مهم بودن رخدادهاي دروني کشور براي مردم6- رشد سرودهاي حماسي و ملي7- اميد به آينده نزد توده مردم8- مردم اداره کنندگان کشور را پيشرو و پاک مي بينند9- بها دادن به هم ديگر براي اداره کشور بر اساس تواناييها10- در انديشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي کشور12- پرهيز جوانان از گوشه نشيني و انزوا13- همراهي مردم با نخبگان دستگاه فرمانروايي
 
شواهدي که نمايشگر فروپاشي و پيري نظام سياسي هستند :
 
1- رشد هزل و جک بين مردم2- رشد بي تفاوتي بين هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور3- منزوي شدن خود خواسته اهل خرد4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي سياسي کشور5- مهم شدن تحولات برون مرزي براي مردم6- پناه بردن به غزليات و شعر هاي بي بنياد و سکر آور7- عدم اميد به آينده نزد توده8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهايي که زماني توانايي بسيج همگاني را داشته اند )9- رشد طايفه گري در درون سيستمهاي اداري و خصوصي کشور10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاريخ براي پوشش ضعفهاي زمان خودشان11- نگاه شک آلود و تيره مردم به رخدادهاي کشور12- رشد گسترده صوفي منشي13- سير قهقرايي و دشمني بين نخبگان مورد تاييد ساختار سياسي و توده مردم
 
 
 
محبت را فراموش نکنيدو آن را ناچيز نشماريد. افلاطون
 
 
 
ارتباطات نه تنها جوهره حيات انساني است بلکه مايملک حياتي زندگي اوست. جان پيس
 
 
 
درياها نماد فروتني هستند . در نهاد خود کوه هايي بلندتر از خشکي دارند ولي هيچ گاه آن را به رخ ما نمي کشند . ارد بزرگ
 
 
 
بدون دانستن اينکه کيستم وچرا اينجا هستم ، زندگي ناممکن است. تولستوي
 
 
 
اگر هنجارهاي سرزمينها نيرومند باشند انتقام هم گم مي شود . ارد بزرگ
 
 
 
خدايا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوته
 
 
 
روح انساني ، واقعاٌ تسخير ناپذير است. آنتوني رابينز
 
 
 
خردمندان ترس را هم به بازي مي گيرند . ارد بزرگ
 
 
 
آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامي ظهور مي کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزيم. اين عشق برتر تنها هنگامي خود را نشان مي دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزيم سپس تمامي سلول هاي بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزيد.اين همان عشقي است که در ايثار و از خودگذشتگي نهفته است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
هرکس مرتکب اشتباهي نشده ، اکتشافي هم نکرده است. گاليله
 
 
 
با خرد ، به سرچشمه ها بيانديش . آدمي گاهي سرآغاز را اشتباه مي گيرد ، برسان زماني که رودها را سر چشمه درياها مي نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمي خيزند و رودها و چشمه ها را لبريز مي کنند . ارد بزرگ
 
 
 
آينده ها بنظر بزرگ جلوه ميکنند ولي وقتيکه گذشتند مي فهميم که ناچيز بوده اند. مترلينگ
 
 
 
تجربه درسي است گرانبها که ارزش آن ازکليه دروس مهم اساتيد عاليقدر بالاتر است. سيسرون
 
 
 
سياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . ارد بزرگ
 
 
 
انسان هيچوقت بيشتر ازآن موقع خو را گول نميزند که خيال ميکند ديگرانرا فريب داده است. لارشفوکو
 
 
 
انسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسوي
 
 
 
پيشرفت تنها در سايه آمادگي هميشگي ما بدست مي آيد . ارد بزرگ
 
 
 
آنکه تندرستي دارد اميد دارد و آنکه اميد دارد همه چيز دارد. مثل عربي
 
 
 
نمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان. مثل انگليسي
 
 
 
مرديکه کوه را ازميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه هاکرد. مثل چيني
 
 
 
گفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد. ارد بزرگ
 
 
 
مقصود واقعي از داشتن هدف آن است كه ضمن تعقيب هدف، شخصيت شما به عنوان يك فرد انساني نيز ساخته شود . پاداش واقعي شما شخصيتي است كه به عنوان يك انسان ، پيدا مي كنيد. آنتوني رابينز
 
 
 
هر گاه زندگي با عشق و شور را بر مي گزينيد زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
بردباري بهترين سپر در روزهاي سخت و ناپايداريست . ارد بزرگ
 
 
 
اگر بزرگي و عظمت را آرزو ميکني آنرا فراموش کن و دنبال حقيقت برو آنگاه بهر دو خواهي رسيد هم حقيقت و هم عظمت…. سنگا
 
 
 
اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامي برزبان نمي آورند که احساسات ديگران را جريحه دار سازند. اسمايلز
 
 
 
در پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . ارد بزرگ
 
 
 
اشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگريست. کنفوسيوس
 
 
 
هر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر بآن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئين
 
 
 
نه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند. سعدي
 
 
 
خويش را خوار نکنيم و اگر ارزشش را بدانيم هيچگاه در برابر ياوه گويان آسيب پذير نخواهيم بود . ارد بزرگ
 
 
 
شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه كه بخواهيد مي توانيد آنها را ايجاد كنيد و يا تغيير دهيد. آنتوني رابينز
 
 
 
به گونه اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسداري کنيد که گويي گرانبها ترين دارايي شماست . باربارا دي آنجليس
 
 
 
بسياري در پيچ وخم يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. ارد بزرگ
 
 
 
اگر سخن چون نقره است ، خاموشي چون زر پر بها ست. لقمان حکيم
 
 
 
مرد پرهيزکار ، هرگز پارسايي خود را نمي سنجد. پاسکال
 
 
 
درون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . ارد بزرگ
 
 
 
اگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن. مثل چيني
 
 
 
انسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسوي
 
 
 
وارونگي آدميان و جانوران در پويايي انديشه و دانش است ولي آدمي هر دم مي تواند به رفتار و خوي بسيار بربرگونه دست يابد و دست به هر بزهي بزند که پليدترين جانوران هم در بايسته ترين هنگامه از انجام آن مي پرهيزند . ارد بزرگ
 
 
 
آنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللر
 
 
 
بايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن. ابوالعلا
 
 
 
مهمتر از امنيت بيروني ما ، امنيت دروني ماست . هيچ ارتشي نمي تواند نا امني درون فرو ريخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستيم که مي توانيم آن را سامان بخشيم . ارد بزرگ
 
 
 
آنجا که طبيعت توقف مي کند هنر آغاز مي شود. ويل دورانت
 
 
 
آن چه هستي ، باش . نيچه
 
 
 
اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم . ارد بزرگ
 
 
 
غير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسني
 
 
 
انسانيت نيازمند حقيقت است . بيکن
 
 
 
صفات هر کس مربوط به محسنات و نقايص اخلاقي دوستان اوست. کارلايل
 
 
 
مرد بزرگ دير وعده مي دهد و زود انجام ميدهد . کنفوسيوس
 
 
 
کسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت . ارد بزرگ
 
 
 
بسياري از مردم ، گناه نارسائيهاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتفاقات مي اندازند . در حالي كه آنچه زندگاني ما را شكل مي دهد، خود آن وقايع نيست، بلكه معنايي است كه به آن رويدادها مي دهيم . آنتوني رابينز
 
 
 
ارزيابي و پژوهش ما بر کار ديگران دو درس در پي دارد : نخست اينکه با دانش او آشنا مي شويم و دوم آنکه ما راه هاي تازه و درست را به او هديه خواهيم نمود . ارد بزرگ
 
 
 
زندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو
 
 
 
سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خويش نيستند آنها دستاوردهاي پيشينيان و سرمايه آيندگان را نيز پاس مي دارند . ارد بزرگ
 
 
 
مشکلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا
 
 
 
شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارت
 
 
 
چه بسيار آدميان ناداني که مهرباني شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايي را آشکارا ببينند . ارد بزرگ
 
 
 
تعصب چشم هاي بينا را نابينا و گوش هاي شنوا را ناشنوا مي کند . ابوريحان ببِروني
 
 
 
کسي که کوچکترين قسمت رازي را فاش کند بقيه آنرا هم نمي تواند حفظ کند . ريشتر
 
 
 
آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمي به داشته هاي دروني خويش و رازهاي کيهاني آشنا شده اند و اين رويکرد نمي تواند دستاويزي براي کوچک شمردن ديگر کسان گردد چرا که بسياري به اين رازها پي مي برند بي کوچکترين بررسي و پژوهشي، آنها با کار و همچنين نگرش در نمايه هاي هستي به بسياري از ناگفته ها پي مي برند . ارد بزرگ
 
 
 
يا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطامي
 
 
 
کسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکور
 
 
 
تنها مبارزه با ناراستي ها به ما ارزش داده و هم زيستي با تباهي سرافکندگي به دنبال دارد . ارد بزرگ
 
 
 
هنگامي که مصمم به عمل شديد ، بايد درهاي ترديد را کاملا مسدود کنيد. نيچه
 
 
 
سه چيز خيلي سخت است: فولاد ، الماس و خويشتن شناسي . فرانکلين
 
 
 
آنکه برنامه ها را از پايان به آغاز ، مورد ارزيابي قرار مي دهد به راستي در حال سرپوش گذاري بر روي چيزي است . ارد بزرگ
 
 
 
تنهايي در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پي ير
 
 
 
تربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئون
 
 
 
وقتي ناگهان رخداد مهمي از درون ديوان سالاري کشور به رسانه ها کشيده مي شود ، نکته بسيار مهم تري از ديد همگان پنهان مي گردد . ارد بزرگ
 
 
 
حتي ضرب المثل هاي کوتاه، بدنبال تجربه هاي طولاني ساخته شده اند. سروانتس
 
 
 
فهمِدن هميشه بهتر از آموختن است. لوبون
 
 
 
ارد بزرگ :رسانه مي تواند
 
1- رسانه مي تواند در کوتاه مدت موجب شجاعت و يا ترس همگاني گردد .2- رسانه مي تواند نشان دهنده فر و يا بيچاره گي يک کشور در گستره جهاني باشد .3- رسانه مي تواند ذهن مردم را آرام و يا دگرگون و در هم بريزد .4- رسانه مي تواند گزارش هاي دروغ و رويدادهاي غير مستند را هم در ميان اخبار درست به خورد آدميان دهد .5- رسانه مي تواند با بستر سازي سياه ، موج هاي همگاني ايجاد نموده و براي کساني اسباب رشد يک شبه را فراهم سازد .6- رسانه مي تواند اموري همانند مراسم هاي سنتي و يا بزم هاي همگاني را کاهش و يا گسترش دهد .7- رسانه مي تواند در کوتاه مدت ابله ترين آدميان را روشنفکر و روشنفکران را خانه نشين بنمايد .8- رسانه مي تواند ابزاري باشد براي همبستگي و يا جدايي طلبي در يک کشور .9- رسانه مي تواند موجب افزايش آگاهي هاي شهروندي گردد .
 
رسانه نمي تواند
 
1- رسانه نمي تواند عشق و خواست هاي ميهني مردم را نابود و يا حتي سبک بشمارد .2- رسانه نمي تواند براي هميشه اسطوره ها و بزرگان يک کشور را ناديده بگيرد .3- رسانه نمي تواند در بلند مدت ، راستي حقيقتي را پنهان و دروغي را راست جلوه دهد .4- رسانه نمي تواند براي هميشه آدمهاي ناشايست را شايسته جلوه دهد.5- رسانه نمي تواند يک خواست همگاني را براي هميشه کم اهميت جلوه دهد .6- رسانه نمي تواند خواهان پس رفت خواسته هاي مردمي باشد .7- رسانه نمي تواند گريزگاهي براي سردمداران يک کشور به خاطر انجام ندادن درست کارهاي آنان باشد .8- رسانه نمي تواند خشونت و بخشش بي اندازه از خزانه کشور را توجيه کند .9- رسانه نمي تواند خودکامگي و پستي هيچ گروه و دسته ايي را پنهان سازد و سعي براي انجام آن رسوايي به بار مي آورد .
 
 
 
اگر مي خواهي زياد عمر کني ، درجواني پير شو . مثل اسپانيايي
 
 
 
حکومت طلايي آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خريد. برنادشاو
 
 
 
کارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگل
 
 
 
ديگران خيلي زود بازخورد رفتار ما را نشان مي دهند . درستي و نادرستي کردارمان را در نگاه و سخن ديگران خواهيم يافت . ارد بزرگ
 
 
 
چون راه رفتن آموختم به دويدن پرداختم. نيچه
 
 
 
تو فقط امروز زنده نيستي ، فکر آينده هم باش مارسل آشارچ
 
 
 
آنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . ارد بزرگ
 
 
 
پيروزي واقعي جان آدمي، فکرکردن است. هوگو
 
 
 
نگهداري ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکي
 
 
 
افزايش ناگهاني مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهيختگي مي گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پيش از آن نمي تواند بايستگيها و وظايف خويش را همچون آموزگار بدرستي انجام دهد . ارد بزرگ
 
 
 
آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست . سعدي
 
 
 
استعداد هاي نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنيد. آنتوني رابينز
 
 
 
زاد روز ما با تاري ناديدني به هزاران زاد روز ديگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزيست همانند زاده شدن که بدرودي است به جهاني ديگر…ارد بزرگ
 
 
 
پشتكار، ارزشمندترين عامل شكل دهنده كيفيت زندگي است و حتي از استعداد نيز مهمتر است. آنتوني رابينز
 
 
 
به شکوه و اعجاز هستي و جهان پيرامون خود نگاهي بياندازيد. همه جا را غرق در زيبايي خواهيد ديد. اين زيبايي ها عشق درون شما را صدا مي زنند و فرا مي خوانند . شکوه و جلال جهان هستي را نظاره کنيد و شکوه و جلال خود را به ياد آوريد . هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با تمامي شکوه و عظمت آن حقيقتا نظاره کنيد، آن گاه به قطعيت اقتدار ، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد زيرا شما نيز بخشي از همين شکوه و عظمت هستيد. گويي آفريدگار هستي به شما مي گويد : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همين دليل اين همه زيبايي ها را براي تو آفريده ام . باربارا دي آنجليس
 
 
 
ميان اشک مرد و زن فاصله و بازه اي از آسمان تا زمين است . ارد بزرگ
 
 
 
اگر مي خواهي براي حال و آينده مفيد باشي از گذشته درس بگير. ناپلئون
 
 
 
حتي بدون آشنائي و انتظار هم مي توان يار ديگران بود. اسکار وايلد
 
 
 
در کنارمان دلبر هست و اگر نيست ، در سفر رسيدن به اويم . پس تنهاي وجود ندارد . ارد بزرگ
 
 
 
اگر از احساسات خود ناراضي هستيد مركز توجه خود و يا شيوه عملكرد خود را تغيير دهيد ، تا بلافاصله تغييري در عواطف تان ايجاد شود . آنتوني رابينز
 
 
 
انتخاب هاي شما همگي از سر عشق خواهند بود . باربارا دي آنجليس
 
 
 
آنکه مي گويد همه چيز خوب است و بدي وجود ندارد با کسي که همه چيز را اهريمني مي پندارد تفاوتي ندارد . برآيند چنين افکار سخيفي به چاه نيستي گرفتار آمدن است تنها کساني خوبي را خوب مي بينند که بدي و اهريمن را باور داشته باشند و از آن پرهيز کنند . ارد بزرگ
 
 
 
مشتاق باشيد که زندگي را همانگونه که هست ، بپذيريد. ويليام جيمز
 
 
 
بادها و امواج هميشه موافق ناخداي توانا جريان مي يابند. اي - گيبون
 
 
 
شاگرداني که بدون نوآوري ! همواره سخن استاد خويش را تکرار مي کنند هيچگاه براي خود و استادشان فر و شکوهي ، ارمغان نمي آورند . ارد بزرگ
 
 
 
تجربه بالاتر از علم است . ابوعلي سينا
 
 
 
در درون هر يك از ما منابع نيروي عظيمي به وديعه نهاده شده است كه مي تواند ما رابه كليه آرزوهاي خود و حتي به چيزي بيش از آن برساند. آنتوني رابينز
 
 
 
هنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است . بارگاه هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست . ارد بزرگ
 
 
 
اين همان عشق است که شما را در طي طريق به سوي خودکاوي و خود شناسي يک دم تنها نمي گذارد ، آن هم هنگامي که نمي دانيد به کدامين سو روانيد و در پي کدامين گم گشته ايد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
محترم بودن ، نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است . مادام دامير
 
 
 
ناراستي ها پيشاپيش رو به مرگ و نيستي اند مگر آنکه ما آنها را در انديشه و روان خويش زنده نگاه داريم !. ارد بزرگ
 
 
 
کوشش اولين وظيفه انسان است . گوته
 
 
 
اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولي من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسيوس
 
 
 
رضايت وجدان بالاترين مرتبه است . ژول سيمون
 
 
 
هر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهاي روانيتان نيز . ارد بزرگ
 
 
 
رمز آزاد كردن نيروهاي واقعي آن است كه هدفهاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد كه حقيقتاٌ نيروي خلاقه را در شما زنده كند و محرك شور و شوق باشد. آنتوني رابينز
 
 
 
عاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
ستيزه جويان ، کشته انديشه هاي پليد خويش خواهند شد . ارد بزرگ
 
 
 
پس از بررسي همه واقعيت ها تصميم بگيريد . هاوکز
 
 
 
هيچ چيز مثل احسان ، انسان را سير نمي کند . ارسطو
 
 
 
مردي که همسرش را به درشتي بيرون مي کند ، به اشک به دنبالش خواهد دويد . ارد بزرگ
 
 
 
جسجو کنيد و هميشه در حستجو باشيد . تولستوي
 
 
 
مهرباني مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزايش مي يابد. مثل افريقائي
 
 
 
راز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . ارد بزرگ
 
 
 
هرچه بيشتر فکر مي کنيم ، بهتر مي فهميم که هيچ نمي دانيم. ماري ولتر
 
 
 
تنها راه به وجود آوردن تغييرات مستمر در زندگي داشتن يک هدف دراز مدت است آنتوني رابينز
 
 
 
خودبيني ، خواستگاهش درون است و آدمي را شيفته خويش مي سازد ، وارون بر اين خواستگاه افتادگي پيرامون ماست ، که همگان را به سوي ما مي کشاند . ارد بزرگ
 
 
 
خود را به هوس نزديک مکن که خرد از تو روي بر مي تابد. بزرگمهر
 
 
 
بسياري از ما (بد حال) بودن را طبيعي مي دانيم ، اما براي خوشحال بودن بايد دليلي داشته باشيم. اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد.مي توانيد هم اكنون تصميم بگيريد كه خوشحال باشيد ، به اين دليل ساده كه زنده ايد ، به اين دليل كه چنين مي خواهيد . لزومي ندارد كه منتظر چيزي يا كسي باشيد! . آنتوني رابينز
 
 
 
اگر بر ساماندهي نيروهاي خود توانا نباشيم ، ديگران سرنوشتمان را مي سازند . ارد بزرگ
 
 
 
هرگز اجازه ندهيد ترس شما را به ” بي تفاوتي ” سوق دهد . باربارا دي آنجليس
 
 
 
فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعي است. مثل اسپانيائي
 
 
 
اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند . ارد بزرگ
 
 
 
از پشت عينک طلا ديدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس
 
 
 
برخي کتب را بايد چشيد، بعضي را بايد بلعيد و قليلي را بايد جويد و هضم کرد. فرانسيس بيکن
 
 
 
گزينش مي تواند درست و يا نادرست باشد ، گزينش گري يک هنر است . بهره بردن از تجربه هاي ديگران مي تواند به گزينش راه درست کمک کند . ارد بزرگ
 
 
 
کارنه فقط هزينه زندگي را تأمين مي کند، بلکه زندگي کردن را هم به انسان مي آموزد. هنري فورد
 
 
 
مهرباني حکمت است و هيچکس نيست که در زندگاني بدان نياز نداشته باشدو بايد آنرا بياموزد. بايلي
 
 
 
کسي که چند آرزوي درهم ورهم دارد به هيچ کدام از آنها نمي رسد مگر آنکه با ارزشترين آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهايي خويش سازد . ارد بزرگ
 
 
 
طوري زندگي كنيد كه دائماٌ احساس لذت فراوان كنيد و كمتر دچار رنج شويد . آنتوني رابينز
 
 
 
عشق واقعي از روح شما نشات مي گيرد اين نوع از عشق ناب هنگامي که خود را در دل و جان ديگري مي يابيد شکل مي گيرد و پيوند اعجاز گونه اين دو را به جشن و سرور مي نشيند . باربارا دي آنجليس
 
 
 
عيب جامعه اين است که همه دلشان مي خواهد آدم مهمي باشندوهيچ کس نمي خواهد فرد مفيدي باشد. چرچيل
 
 
 
آينده جوانان را از روي خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، مي توان پي برد . نپنداريم که ميزان دارايي و يا امکانات ، دليلي بر پيروزي و يا شکست آنهاست ، مهم خواسته و آرزوي آنهاست . ارد بزرگ
 
 
 
اشخاصي که نمي توانند ديگران را ببخشند، پلهائي را که بايد از آن عبور کنند، خراب مي نمايند . هربرت اسپنسر
 
 
 
زندگي بسيار مسحور كننده است فقط بايد با عينك مناسبي به آن نگريست. دوما
 
 
 
دوست داشتن انسان‌ها به معناي دوست داشتن خود به اندازه ي ديگري است. اسكات پك
 
 
 
توان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد . ارد بزرگ
 
 
 
در دنياکساني موفق مي شوند که به انتظار ديگران ننشينند و همه چيز را از حود بخواهند . شيلر
 
 
 
فضيلت انسان در نگهداشتن حدوسط ميان افراط و تفريط است . ارسطو
 
 
 
در هنگام توانايي اگر بستانکاري ديگران را ندهي ، بويژه هنگامي که او درمانده باشد ، فر و جايگاه خويش را براي هميشه از دست مي دهي . ارد بزرگ
 
 
 
اولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است . رولند هيل
 
 
 
عفو کردن خطا، انتقام ملايمي است. ديل کارنگي
 
 
 
آدميان ترسو و ناکارآمد خود را در دنيايي صوفيانه قهرمان مي بينند . ارد بزرگ
 
 
 
رمز موفقيت اين است كه ياد بگيريم تا از نيروهاي رنج و لذت به نفع خود استفاده كنيم. آنتوني رابينز
 
 
 
«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است كه فراموش نمي‌كند كه «يكي» در «چند» است و «چند» در «يكي». ادگارمون
 
 
 
آرامش،زن دل‌انگيزي است كه در نزديكي دانايي منزل دارد. اپيكارموس
 
 
 
درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعي ابراز مي کند حال چه از طريق آغوشي گرم ، نگاهي محبت آميز يا رفتاري مهربانه ، به قلمرو بي زمان قلب گام نهاده ايد مهم نيست پيش از آن چه اتفاقي افتاده است . تنها اين مهم است که چه اتفاقي خواهد افتاد . تمامي آن چه براستي اهميت دارد همين لحظه است . تنها اين عشق است که مهم است . باربارا دي آنجليس
 
 
 
براي آنکه دوستيمان پا برجا بماند بهتر است همواره ميانمان فاصله ايي باشد . ارد بزرگ
 
 
 
اگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گاندي
 
 
 
سعادت مثل پروانه اي است كه روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينكه نزديكش بروي بالهاي خود را باز كرده و در فضا پرواز مي كند. آندره توريه
 
 
 
يکي از معجزات عشق اين است که ما از درد هاي آن نيزلذتي احساس مي کنيم . ژان ژاک روسو
 
 
 
يک بطري آب که تا نيمه داشته باشد،ازنظر يک فرد بدبين خالي وازنظريک فردخوش بين نيمه پراست . جرج برنارد شاو
 
 
 
پر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . ارد بزرگ
 
 
 
تمام موفقيت هائي که نصيب بشر شده ، عموما”درسايه تحمل و بردباري بوده است کريستوفر مارلو
 
 
 
وقتي در کار ما ” اگر ” نباشد، پيروز خواهيم شد . نلسون
 
 
 
مي گويند رسيدن به آرامش هدف است بايد گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگي او در کوهپايه و دامنه مي گذرد به اميد رسيدن به آرامشي اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگي به فرازي ديگر . ارد بزرگ
 
 
 
اگر قصد رقابت داري، باکسي رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئي آگاسيز
 
 
 
لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشار
 
 
 
آناني که در کنار ما زندگي مي کنند اما کنشي ندارند و وارستگي را در پشت کردن به جهان مي دانند گوشه نشيني مي کنند و همه چيز را گذرا مي دانند تکه گوشتهاي هستند که هنوز از جهان حيواني خود به دنياي آدميان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به اين جهان آورد فر و خرد را مايه رشد ما قرار داد ، بايد به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابيدن و مردن تميزي ندارد . ارد بزرگ
 
 
 
قدرت اراده و ميل به پيروزي ، موفقيت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگي و تسلط بر آن ، تنها هنگامي در شما بيدار مي شود كه بدانيد چه مي خواهيد و باور داشته باشيد كه هيچ مشكل و مساله و مانعي نمي تواند جلو شما را بگيرد . آنتوني رابينز
 
 
 
يک کلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپني
 
 
 
اگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به جاي نخواهد رسيد . نادر شاه افشار
 
 
 
هميشه کساني از زندگي شکايت مي کنند که چيزهاي غير ممکن خواسته اند . رنان
 
 
 
نو آوري نتيجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهاي ناگهاني . ارد بزرگ
 
 
 
بشريت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت مي شود ، از خود آن حوادث زحمت نمي بيند . مونتي
 
 
 
جريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارک تواين
 
 
 
فرمانبري بسيار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپيس
 
 
 
سياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از اين دو دسته از ديگري مي باشد . اسکار آمرينگر
 
 
 
شالوده و زيربناي گسترش هر کشور ، فرهنگ است . ارد بزرگ
 
 
 
انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق مي کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج مي کند . مارسل گرانشو
 
 
 
آزادي اين نيست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادي حقيقي قدرتي است که شخص را مجبور به انجام وظايف خود مي کند . ماکدونال
 
 
 
ارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است . ارد بزرگ
 
 
 
تواضع بي جا آخرين حد تكبر است . لابروير
 
 
 
صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسون
 
 
 
از دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت . جواني که از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نيست بلکه باري به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار
 
 
 
خرد برترين هديه آسماني است . فردوسي خردمند
 
 
 
اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . ارد بزرگ
 
 
 
بهاي عشق چيست بجز عشق ؟ . ماري لولا
 
 
 
دروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي آزاد است . ماکسيم کورگي
 
 
 
همه ادعاي رفاقت مي كنند ، اما كسي كه كه آن را ثابت مي كند رفيق حقيقي است. ماکسيم کورگي
 
 
 
سرزمين روان ما بسيار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پيرامون ماست . کساني را بدان راه دهيم که سزاوار آن باشند . ارد بزرگ
 
 
 
تمام چيزى كه خدا از بشر مى خواهد يك قلب آرام است . ميستر اكهارت
 
 
 
دانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . فردوسي خردمند
 
 
 
انسان ها به نسبت هر ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند . برنارد شاو
 
 
 
انسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ كدام به هم شبيه نيستند اديسون
 
 
 
مردآن است كه هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولان
 
 
 
روان دانايان فربه تر از ديگران است اين نيرويست که دانش به آنها بخشيده است . ارد بزرگ
 
 
 
مردان بزرگ همچون كوه اند كه هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشكار مي گردد . لرد جوي
 
 
 
نمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسي
 
 
 
مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا كه گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديد
 
 
 
بدن ايستگاه روان نيست. بدن هديه و ابزار روان است . ارد بزرگ
 
 
 
مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوته
 
 
 
مرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي كند . كنفوسيوس
 
 
 
بسياري از ستيز ها ، برآيند دردها و گريه هاي دوران خردسالي ست . ارد بزرگ
 
 
 
مرد عاقل كسي است كه كم گويد و زياد شنود . سقراط
 
 
 
مرد اصيل اگر ذليل بشود رذيل نمي شود . رومن رولان

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan