close
تبلیغات در اینترنت
صادق هدایت

مطالب ناب
صادق هدایت

ads ads ads

سخنان ناب صادق هدایت

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید.  صادق هدایت
 
 

عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی  یک ولنگاری موقتی است . عشق رجاله ها را باید در تصنیفهای هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار میکنند پیدا کرد .  صادق هدایت

 

 

 

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند  و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخرامیز تلقی بکنند . صادق هدایت

 

 

 

فقط با سايه ي خودم خوب ميتوانم حرف بزنم ، اوست كه مرا وادار به حرف زدن مي كند ، فقط او ميتواند مرا بشناسد ، او حتماً مي فهمد ... مي خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگي خودم را چكه چكه در گلوي خشك سايه ام چكانيده به او بگويم:

" ايــن زنـــــدگــــي ِ مـن اســت ! "   صادق هدایت

 

  

 

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.   صادق هدایت

 

 

 

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.   صادق هدایت

 

 

 

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.   صادق هدایت

 

 

 

انسان چهره مرگ را ترسناک کرده و از آن گریزان است.   صادق هدایت

 

 

 

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.   صادق هدایت

 

   

 

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد.  صادق هدایت

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan