close
تبلیغات در اینترنت
بتهوون

مطالب ناب
بتهوون

ads ads ads

سخنان ناب بتهوون

همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول. بتهوون
 
ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون
 
بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون
 
 
بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون
 
من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.  بتهوون
 
 
موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.   بتهوون
 
 
هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون
 
من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم. بتهوون
 
 
موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند. بتهوون
 
من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند. بتهوون
 
هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون
 
 
من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون
 
تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون
 
 
نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون
 
هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.  بتهوون
 
 
هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون
 
برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون
 
 
در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون
 
اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون
 
 
زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند. بتهوون

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan