close
تبلیغات در اینترنت
عاشقانه های من

مطالب ناب
عاشقانه های من

ads ads ads

تقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــم به عشقـــــــــــــــــــــــــــــــم


میخــوام ازت تشکــــر کنـــم...!

واسه بودنــــت!

واسه اینکـــه تـــوی ایـــن قحطیـــه محبـــت، بی منـــت بهـــم محبـــت میکنـــی !

ممنونـــم که تحملـــم میکنـــی، ممنونـــم کـــه غـــم سنگیـــن تـــو نگامـــو میخونـــی!

ممنونـــم که وقتـــی دلـــم از دست همـــه پره، کنـــارم میمـونـــی

و با صبـــوری به همـــه حرفـــام گوش میـــدی، اینجـــوری خیلـــی آروم میشـــم

ممنونـــم که اگـــر بعضـــی وقتـــا کـــم لطفـــی میکنــــــم،

اونـــم نه از روی عمـــد فقط از روی بی حواســـی بازم کنـــارم میمونـــی

و هرچنـــد ناراحتـــی و از توی چشمـــات میخونـــم، امـــا بازم میگـــی عیبـــی نداره...

بیشتـــر از ایـــن نمی تونـــم بگـــم! 

چـــون این جوری اشکام نمیـزارن دیگـــه بنویســـم...

فقـــط ممنـونـــــم عشق خـوبـــم

کـــاش بتونـــم تمـــام ایـــن محبتـــاتو جبـــران کنـــم

اونـــم نه یه جا، خـــورد خـــورد و کـــم کـــم که بودنت طـــول بکشـــه..... 

خـــودت میدونـــی که به شـــدّت دوستت دارم

هم مـــن و هم خـــودت اینـــو فهمیدیـــم که دوست داشتـــن از عشـــق خیلـــی بهتـــره....

پــــــــــــس................

 دوســـتت دارم بیشتـــر از معنـــای واقعـــی کلمـــه دوست داشتـــن 

 دوســـتت دارم چـــون تو ارزش دوســـت داشتـــن رو داری 

 دوســـتت دارم چـــون تـــو نیـــز مرا دوســـت داری 

 دوســـتت دارم همچـــو طلـــوع خورشیـــد در سحـــر گاه عشـــق 

 دوســـتت دارم همچـــو تکه ابرهـــای سفیـــدی که در اوج آسمـــان آبی در حـــال عبورنـــد 

 دوســـتت دارم چـــون تو رو میخواهـــم و تو نیـــز مرا میخواهـــی 

 دوســـتت دارم با تمـــام وجودم، با احســـاس پر از محبـــت و عشـــق 

 دوســـتت دارم بیشتـــر از آنچـــه تصـــور می کنـــی 

eshghiiiii to



●✦ گاهــــــــــــــــــــــے ✦●

●✦ حتـــــــے با شنــــــیدن اســـــم تــــ♥ــــو ✦●

●✦ قـلبــــــــم تــند تنـــد میزنــہ ✦●

●✦ بدنـــم گـرم میـشــہ ✦●

●✦ تـــ♥ـــو با مــــــن چـیکــار کـردے عشـــ♥ــــقم ؟ ✦●

●✦ این هــمـہ شــیـــــدایــے فــــــقط با شــــنیدن یـہ اســــم ✦●

●✦ بـہ اســـــــــمت قســــــم ✦●

●✦ تـــو واسـہ من یــہ حـــــــس دیـگـہ اے ✦●

●✦ یــہ حـس تکــــــــرار نـشدنـــے ✦●

لمـس ڪن …



•°~ ڪلماتے را ڪہ برایـت مے نویـسم ~°• 


 •°~تـا بخـوانے و بفـهمی چـقدر جایـت خالیـست ~°• 


 •°~تـا بـدانے نبـودنت آزارم مے دهـد‌ ~°• 


•°~لمـس ڪڹ نوشتہ هایے را ~°• 


 •°~ڪہ لمـس ناشـدنیسـت و عـریاڹ ~°• 


 •°~ڪہ از قلـبم بـر قـلم و ڪاغـذ مے چـکد ~°• 


 •°~لمـس ڪڹ گـونہ هایـم را ~°• 


 •°~ڪہ خیـس اشـڪ اسـت و پـر شـیار ~°• 


 •°~لمـس ڪڹ لحـظہ هایـم را ~°• 


 •°~”تـویے” ڪہ مے دانے “مڹ” چگونہ ~°• 


 •°~ عاشـــــقت هسـتم~°• 


 •°~لمـس ڪڹ ایـن بـا “تـو” نبـودڹ ها را ~°•
•°~لمـس ڪڹ ~°• 


 •°~همیـشہ عاشـقت مے مانـم ~°• 


 •°~اے بهتـرین بـهانہ ام

غروب



غروب برای تو خاطره است اما برای من.....
برای من خاطره نیست تداعی خاطره هم نیست
رنگی است به برنگ آتش آتشی
که میسوزاند عزیزترین کسانت را
....
اهل قلمم اما نه برای مردم
برای دل خودم
آنقدر مینویسم
که دل سنگ بشکند
اشک آسمون روی گونه زمین بغلتد..
آنقدر مینویسم
تا دیوار مات بماند واز این سکوت دیرینه بشکند
تا واژه ها زار بزنند به حال زارم...
دلم میخواد گریه کنم
اما یکی در سینه ام میگه گریه نکن
جام بلورین غرورت را زیر سنگینی نگاه ماه نشکن..
ببین ستاره ها دارند برات چشمک میزنند
شاید میخوان بتو بگن
که غم صدآسمون نیز نباید تو را بشکند
ببین ما هنوز روشن ماندیم
ببین به این کوچکی روشنی بخش آسمان
به این بزرگی هستیم
ولی دلم میگوید گریه کن
شاید اشکهایت آتش درونت را فرو نشاند
و مرهمی باشد برای زخمهای التیام نیافته ات
برای خنجرهای از پشت خورده
و برای گناههای نکرده.....
ناخواسته بدنیا آمدم دنیا نه..
قربانگاه..
وقربانی شدم در اجتماع
اجتماع نه جنگی پر از گرگای حریص..
روباههای مکار...
برای این غروب را دوست دارم
که بطور وحشتناکی غم انگیز است
و آهنگ قلب محزونم...
غم انگیزتر از غروب است...
برای این غروب را دوست دارم
که رنگش در خیالم آن شعله هایست
که میسوزاند گرگای انسان نما را......
و من اینطور احساس میکنم
که سرتاسر وجودم زندان دور افتاده ایست
از مشتی امید فریب خورده
وروحم جنگلی متروک و سرگردان از آرزوهای عاصی....
و تو اینک خورشیدی تابان شدی
بر ظلمت این جنگل متروک
و مقدمه ای بر بایان این شب وحشت زده...

بزار بگم



بازم واست بذار بگم...
بذار ساده و روان بگم و از جملات قلمبه و سلمبه فاصله بگیرم
خدا زیباست و زیبایی را دوست داره
بذار بگم که عشق از اولین نگاه متولد میشه
و گاهی عشق با اولین کلام
و گاهی با اولین حس مشترک
حتی اگه فرسنگها فاصله باشه
این حس تیر خودشو بر قلب عاشق فرو میکنه
واو را اسیر خودش میکنه
این اسیری و در بند بودن لذتی داره وصف ناپذیر
آدم شب و روزش یکی میشه
خورد و خوراک نداره
و احساس گرسنگی نمیکنه
تنها یک نیاز را حس میکنه
فقط یه بار فقط یه کلامی از یار بشنوه
یا جمله ای از یار بخونه
یا اگه خوش اقبال باشه لحظه ای محبوبشو ببینه
این میشه تمامی خوشی ولذتش
 هر جا نگاه بکنه جلوه معشوقشو میبینه و بس
عاشقی به گفتن یه جمله دوستت دارم نیست
عاشقی دل میخواهد و جرات
عاشق بایس از علایق و وابستگی هاش راحت بگذره
تا به اصل برسه
به نیاز دلش برسه
لبیک بگه به فریاد بی صدای قلبش..
یا ابراهیم وار باشه
بایِستی از میان آتش بگذرد
با اینکه میداند شاید بسوزد وخاکسترش بجا بماند
عاشقی یعنی پروانه بودن وخود را به شعله شمع سپردن....
واز این سوختن آگاهانه لذت بردن...
عاشقی را باید حس کرد
نمیشه نوشت
کلمات قادر نیستن عاشقی را توصیف بکنند
که باید با زبان دل عاشقی رسم کرد
عاشقی یعنی دل سپردن 
اما و اگر عاشقی یعنی♥ یکی شدن دو جسم در کالبد یک روح♥
عاشقی سر سپردن بی آنکه بدانی این سرسپردن ترا از تو میگیرد
اینجور عاشقی کیماست
اما هست خوب دور برتو نگاه گنی خواهی دید
تو داستان شیخ صنعان و دختر ترسایی را شنیدی؟؟
عاشقی یعنی شیرین و فرهاد
لیلی و مجنون
و در زمان ما کم نیستن شیرین و فرهادهای گمنام
که جانشان را فدای معشوق کردن
ویا شیرین و فرهاد هایی که برعکس آن اسوه ها بهم رسیدن
بیا ما اینچنین باشیم واز این دریچه نگاه کنیم...


عشق واقعی

بذار تا بهت بگم.....
گاهی یک اتفاق ساده زندگی و طرز فکر و راه و روش آدمو عوض میکنه..
از این اتفاقای شیرین تنها یه بار در طول زندگی پیش میاد و اگه نتونی حفظش کنی مثل
سیمرغ پرواز میکنه و میره و برای بدست آوردنش اگه بتونی بایس از هفت خان رستم
بگذری...
عشق گاهی معنی خاص وحقیقی خودشو به آدم نشون میده
آخ که عشق وشور واقعی مثل هدیه های بهشتی شیرین ووصف ناپذیره...
عشق واقعی روح افسرده را به نشاطی ابدی دعوت میکنه
عشق واقعی توش همه چی هست هرچی که تو را راضی و خوشحال نگهداره...
عشق از نوع اصلیش خوبه نه عشق کاذب گذرا
عشق بایس زیر پوستی باشه نه موش گرفتن برای غیر رضای خدا...
لذت مصاحبت عاشق با معشوق ذاتی نیس که بشه با بازی جملات به توصیف کشاند..
این لذت تمام مولکولهای بدنت را برقص در میاره و دوست داری معشوق را به سینه بفشاری
آنقدر که بشه بخشی از وجودت..
عشق واقعی آفت غم وناملایمات زندگیس
آدم دیگه به چیزی جز معشوق فکر نمیکنه که سایر فکرای بد عذابش بده...
اگه عذابی هس از عشق مردن هس که رنج کشیدن در هوای عاشقی عین لذت است...
وباید این اتفاق بیافتد تا اینگونه احساس را تجربه کنی...
عشق بی ریای صمیمانه تولدی دوباره با معیارهای نو و آرامش بخش به همراه میاره..
تو دیگه مال خودت نیستی مال کسی هستی که مثل هیچکس نیس
به هرکی نگاه کنی اونو میبینی ذهن و قلبتو تسخیر میکنه و این تسخیر اولین تسخیری است
که رضایت به لب میاره...


عشق واقعی نفسم



عشق واقعی
بیقراری
بیتابی
دلتنگی
و اشک شوق میاره...
عشق واقعی
دردی میاره
که کشیدن درد
برای عاشـــ♥ــق عین لذته...
قشنگ ترین لحظه...


لحظه ی بوسیدن پیشونی کسیه که


قلبش سند خورده به نامت...

باتو


امروز هم
کنار فاصله هامان
نشسته ام
امروز هم
دلم
لبالب از اشتیاق توست
با تو
تمام شده این نا تمام من
با تو
لبریز از ستاره شده آسمان من
با تو
قرار گرفته دل بی قرار من


غروب



غروب هم زیباست ،

در واقع نوعی طلوع است ،

غروب را دوست دارم

چون تنها همدم من تنها می باشد .

غروب را دوست دارم

چون میتوانم با او بی دغدغه درددل کنم ،

بَه که چه زیبا گوش میدهد .

غروب را دوست دارم

چون تنها شاهد و مَحرم اشکهایم

در  فراق یارم میباشد

و با انوار طلایی خود

فقط صورتم را نوازش میکند .

غروب را دوست دارم

چون که همرنگ چشمان غمدار خودم میباشد .

غـــروب را دوست دارم ،

چـــون غـــروب است .

راستی غـــروب خیـــلی زیبــاست ،

غــــروب با غــــم تنهــایی من خــویشـاونــدی

 نـزدیــک دارد.

غــروب و غـــربت هــر دو زاییده همند ،

چرا کــه غـــروب در غـــربت زیباست ،

ای کــه در غربــت مـــرا

عـــاشق طـــلوع کــردی نگذار طلوعت

در قلب من با غـــروب هم آغوش شود .

ای کـه در ایـن دیـار غـریب

تنها مونـس و غمخـوار منی به حرفم گوش ده ،

حرفــی کـه از اعمـاق قلبـم برایـت مـی گـویم ،

 حـرفی کـه از نقطـه اوج سـادگـی دلـم

بـرایت فـرستـاده میـشود ،

حـرفـی کـه بـا تمــام وجــودم

بـرایـت هــدیـه میـشود ،

حرفـی کـه جـزء ایـن چنـد کلمـه نیـست

((  دوستـت دارم  ))

دلگیر


از " نبودنـــــت "




دلـــگیر نیستم


 


از اینکه روزگاری


 


"همه ی دنیایم بـــــــودی "



دلگـیــــــــرم...


******


دلمــ بهانــه ات رآ می گیــرد


چقـَدر امـروز حس میکنمـ نبودنت رآ . . .


صدایت در گوشم می پیچد . . .
 
و مـن بی اختیـــار میگویم :
 
جـآنَم !؟

عشق یعنی



عشـــ♥ـق یعـــــنی …..


وقــتـــــی ناراحــــــتم…..


وقتــــــــی بغض کـردم….


بغلم کـــنی و بگـــــــی..


ببیـــنم چشـــــماتو…….


منـــو نـــــــگاه کن …..


اگه گریــــــــــه کنی ….


قـــــــــــهر میکنم میرمـا…!!

تا حالا نگفتم



تا حالا بهت نگفتم ولی حالا می خوام بگم بی تو میمیرم ..






می خوام بگم تو دنیای منی ..






می خوام بگم با تو بودن چه لذتی داره ..






می خوام بگم دوست دارم فقط به خاطر خودت !!






می خوام بگم شدی مجنون عشقم …






می خوام بگم هر وقت اراده کنی برات میمیرم !






می خوام بگم که می خوام دلمو فرش زیر پات کنم ..






می خوام بگم اگه یه روز نبینمت چقدر دلم برات تنگ میشه !!






می خوام بگم نبودنت برام پایان زندگیه !!






می خوام بگم به بلندی قله اورست و پهناوری اقیانوس اطلس دوست دارم …






می خوام بگم یه گوشه چشاتو به همه دنیا نمیدم …






می خوام بگم هیچ وقت طاقت هجرتو ندارم …






می خوام بگم مثل خرابه های بم خرابتم …






می خوام بگم بیشتر از عشق لیلی به مجنون عاشقتم ..






می خوام بگم هر جور که باشی دوست دارم !!






می خوام بگم غم تو رو به شادی دیگران نمیدم !!






می خوام بگم اگه حتی من رو هم دوست نداشته باشی من دوست دارم ..






می خوام بگم مثل نفسی برام اگه نباشی منم نیستم …






می خوام بگم هر شب با خیالت می خوابم !!






می خوام بگم جایگاه همیشگی تو قلب منه !!






می خوام بگم حاضرم قشنگترین لحظه هام رو با سخت ترین دقایقت عوض کنم ..






می خوام بگم لحظه ای که تو رو میبینم بهترین لحظه زندگیمه !!






می خوام بگم در حد پرستش دوست دارم

بفهم



ﺩﻳﺪﻱ ﺷﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ عکسای ﮔﻮﺷﻴﺘﻮ



ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍس ها رو می خونی ؟



ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩَﺕ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ . . .



ﺩَﻣَﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﻣﻼﻓﻪ میکشی ﺭﻭﺕ ﭼﻮﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﻮﺷﻴﺘﻢ ﺩﺳﺘﺖ . . .



ﻋﮑﺴﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ



ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺂﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ


 
ﻭﻟﻲ ﺷَﺒﺎ ﺩﻳﺪَﻧﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﭽﺴﺒﻪ


 
ﺍﺱ ﺍﻡ اس هاﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ


 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻲ


 
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ می بینی ﻗُﻔــــﻞ ﻣﻴﺸﻲ ﺭﻭﺵ


 
ﺁﺭﻩ . . . ﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﮔﻮﺷﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ miss call ﻭ




sms های ﺍﻭﻥ


 
Call Log ﮔﻮﺷﻴﺖ ﻣﺜﻼ ” ﺍﮔﻪ ۳ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ ، ۲




ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ۴۵ ﺩﻗﻴﻘﺶ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ . . .


 
ﻭﻗﺘﻲ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺳﻪ ،



ﺁﺧﺮﻳﻦ sms ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ : ۵ ﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻢ


ﻭ ﻣﻴـــــــــــــــــــــﺮَ ﻓﺖ ﺗﺎ . . . ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺧﺒﺮﻡ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ


 
ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺷﻪ . . .


 
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺩﺳﺘﺸﻪ ؟


 
ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ؟


 
ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ . . . ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟


 

ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻲ . . . ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ . . .


 
ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﻳﻪ SMS ﺧﺎﻟﻲ ﺑِﺪَﻡ . . .


 
ﺑﺎﺯَﻡ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻩ !


 
ﮐﻼﻓﻪ ﯼ ﮐﻼﻓﻪ ﺍﯼ . . .


 
ﮐُﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮ ۲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﮑﺸﻪ ..


 
۲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻴﻮﻓﺘﻲ ﻭ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﺮ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﻴﺒﺮﻩ . . .




ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﮐﻪ ﺭَﺩ ﻣﻴﺸﻲ ﮐﻼ ” ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺬﺍﺭﻱ ﮐﻨﺎﺭ . . .


 
ﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺮﻱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ . . .


 
ﺍﮔﻪ ﻳﻬﻮ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ؟




ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﭼﺠﻮﺭﻳﻪ؟




ﺍﻻﻥ ﮐُﺠﺎﺱ ؟ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻪ ؟




ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ؟




ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻩ . . . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ . . .




ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﺒﺮﻩ . . .


 


ﺍﺻﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ +۹۸۰ . . .


 


ﺷﺎﻳﺪ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ


 


ﻭ ﻳکی دیگه از بغل دستش صداش بکنه : ﻋﺰﻳﺰﻡ کیه بهت زنگ زده ؟ ”


 


ﻳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ


 


ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺎﻱ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩﺗﺖ . . .


 


ﺑﻔﻬـــــــــــــــــــــــــﻢ میدونم سخته اما بفهم . . .

بعضیا هستن....



 ✔بعضيا هستن آهنگاي شاد ديگه به دلشون نميشينه...!


 
✔ بعضيا هستن دلشون ميخواد هيچ كس سكوتشون رو نشكنه...!
 
✔ بعضيا هستن زندگيشونو با دنياي مجازي پر ميكنن...!
 
✔ بعضيا هستن جاي شب و روزشون عوض شده...!
 
✔ بعضيا هستن دلشون ميخواد يكي رو داشته باشن دوست داشتنش واقعي باشه...!
 
✔ بعضيا هستن ديگه از آدما ميترسن...!
 
✔ بعضيا هستن تيپ مِـشـكي رو به هر تيپي ترجيح ميدن...!
 
✔ بعضيا هستن همه جا تنهان و خنده هاي ديگران رو گوش ميدن...!
 
✔ بعضيا هستن هي از خدا گِـله ميكنن....!
 
✔ بعضيا هستن عاشق نوشته هاي پردردن چون دردشونو قشنگ توصيف ميكنه...!
 
✔ بعضيا هستن خنده هاشون تلخه و گريه هاشون ديگه آرومشون نميكنه...!
 
✔ بعضيا هستن دوس دارن شاد شن ولي همه ش فاز غم دنياشونو ميگيره...!
 
✔ بعضيا هستن دلشون شكسته ولي صداشو درنياوردن...!
 
✔ بعضیا هستن از زندگي خسته ن ولي بخاطر بعضيا دارن زندگي ميكنن...!
 
✔ اين بعضي ها عجيب شبيه منن !!!

Pride


قرار بود بمونی کنار غرورم


نگو قسمت اینه نگو از تو دورم


قرار بود بیای توی بی کسی هام


یه کاری کنی واسه دلواپسی هام


چقدر بغض کردم کنارم نبودی


هزار بار دلم خواست بمیرم نبودی


نبودی ببینی چقدر سوت و کورم


چقدر بی قرارم چقدر بی عبورم


خودت نیستی اما غمت روبرومه


میخندم به بغضی که توی گلومه


دیگه هیچ امیدی به برگشتنت نیست


اینو من نمیگم خم جاده میگه


شقیقت سفیده داری پیر میشی


چقدر آینه حرفاشو ساده میگه

تقدیم تو ای بهترینم


عشق یعنی مهر بی چون چرا
عشق یعنی کوشش بی ادعا
عشق یعنی عاشق بی زحمتی
عشق یعنی بوسه بی شهوتی
عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده
یک شقایق در میان دشت خار
باور امکان با یک گل بهار
عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی
عشق یعنی این که انگوری کنی
عشق یعنی این که زنبوری کنی
عشق یعنی مهربانی درعمل
خلق کیفیت به کندوی عسل
عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای اینهمه دیوار باش
عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیدن افتادگان زیر پا
عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ماهی راهی شده
عشق یعنی مرغ های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس
عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سرسبزی از خوف وخطر
عشق یعنی بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب
در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
ای توانا،ناتوان عشق باش
پهلوانا ،پهلوان عشق باش
عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر
عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن
نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده ای درمان کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
درمقام بخشش ازآیین مپرس
هرکسی اورا خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد
عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ای بی فرقه ای
عشق یعنی آنچنان در نیستی
تاکه معشوقت نداند کیستی
عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده
عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی کردن روی زمین
هرکه باعشق آشنا شد سرمست شد
وارد یک راه بی بن بست شد
هرکجا عشق آید و ساکن شود
هرچه ناممکن بود ممکن شود
درجهان هرکار خوب و ماندنی است
رد پای عشق در او دیدنی است
سالک آری عشق رمزی در دل است
شرح و وصف عشق کاری مشکل است
عشق یعنی شور هستی در کلام
عشق یعنی شعر ،مستی ، والسلام

همیشه بخند...



Most wonderful pairs in the world are


HEART & BEAT


NIGHT & MOON


BIRDS & SONGS


ROSES & LOVE


U & UR $MILE.


SO KEEP $MILING ALWAYS.






چند تا جفت استثنایی تو دنیا وجود داره


قلب و طپش اون


شب و ماه در اون


پرندگان و آوازشون


گل رز و نشانه عشق


تو و خنده هات


پس همیشه بخند

من به غیر از تو نخواهم ...


من به غير از تــــو نخواهم ، چه بدانی ، چه ندانی


از درت روی نتــــــــابم ، چه بخوانی ، چه برانی


دل من ميل تـــــــو دارد ، چه بجوئی چه نجوئی


ديده ام جـای تــــو باشد ، چه بـمانی ، چه نـمانی


مـن کـه بيمار تـــــو هستم ، چه بپرسی چه نپرسی


جان به راه تـــــــو سپارم ، چه بدانی ، چه ندانی


ميتوانی به همه عـمر ، دل من را بفريبی


ور بکوشی ز دل من بگريزی ، نتوانی


دل من سوی تــــــو آيد ، بزنی يا بپذيری


بوســــه ات جان بفزايـد ، بدهی يـا بستانی


جانی از بهر تـو دارم ، چه بخواهی چه نخواهی


شعرم آهنگ تــو دارد ، چه بخوانی چه نخوانی

نا قابل اين دلم ...


از كوچه ی ازل مهمان من شدی
از خود شدم تهی، در جان من شدی


نا قابل اين دلم؛ سيبی برای تو


خنديدی و به شوق مهمان من شدی


گم گشتم از طرب، ديدم تو را... عجب!


پيدای تو شدم، پنهان من شدی


لبخند و آسمان، يك روز ابر و باد


خورشيد من شدی، باران من شدی


خواندی به چشم من از ناگزير عشق


ای آيه ی بلا! شيطان من شدی


دنيا شگفت من، من در شگفت تو


ايمان من شدی، عصيان من شدی


تو انتهای من، من ابتدای تو


اول شدم تو را، پايان  من شدی

راز رسیدن ...



خدا گفت: زمین سردشه کی می تونه زمین رو گرم کنه؟

لیلی گفت من. خدا شعله ای به او داد.لیلی شعله رو توی سینه ش گذاشت.

سینه ش آتیش گرفت.خدا لبخند زد لیلی هم.خدا گفت زمینم رو به آتیش بکش.

لیلی خودش رو به آتیش کشید.خدا سوختنش رو تماشا کرد.لیلی گر می گرفت خدا حظ می کرد.

لیلی می ترسید.می ترسید آتیشش تموم بشه. لیلی چیزی از خدا خواست خدا اجابت کرد.

مجنون سر رسید.مجنون هیزم آتیش لیلی شد. 

خدایا چه کنــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟



خدایا مرا ببخش اگر صدایت نمیزنم! 


فراموشت نکرده ام... 


خدایا مرا ببخش اگر چیزی از تو نمی خواهم! 


همه چیز را از تو گرفته ام... 


خدایا مرا ببخش اگر طنابم را گسسته ام! 


پوسیده بود محکمترش را می خواهم... 


خدایا مرا ببخش اگر به سوی دیگری میروم! 


در این سو رهیافتگان کمترند... 


خدایا مرا ببخش اگر آتش عشقت را با اشک هایم بیرون می رانم!


دارم شعله ور می شوم... 



 خدایا مرا ببخش اگر خود پرستم! 


در وجودم تو را یافته ام... 


خدایا مرا ببخش اگر به دنیا دل بسته ام! 


در شوره زارش رد تو را می جویم... 


خدایا مرا ببخش اگر در عشقت کفر می گویم! 


قلبم گنجایش این همه رحمت را ندارد... 


خدایا مرا ببخش اگر چشمانم را بسته ام! 


میخواهم امشب خواب تو را ببینم..



چه زندگی جالــــــــــبی!!!!


دیدی کــــه سخت نیست تنــــــها بدون مـــــــن!!!
 
دیدی صبح میشود شب ها بـــــــدون مـــــــن!!!
 
این نبــض زندگـــــــی بی وقفــه میـــــــزند..
 
فرقی نمی کند با مـــــن... بدون مـــــن..
 
دیــــــروز گــــــر چـــه سخت...
 
امــــــروز هم گذشت....!!!!

❤✿ ☂ღ فقــــــــــــط ❤✿ ☂ღ


گاهی آرزو می کنم... 
 
کاش هرگز نمی دیدمت تا امروز غم ندیدت را بخورم!!!


کاش لبخندهایت آنقدر زیبا نبودند که امروز آرزوی دیدن یک لحظه


فقط یک لحظه از لبخندهای عاشقانه ات را داشته باشم!


کاش چشمان معصومت به چشمانم خیره نمی شد تا امروز


چشمان من به یاد آن لحظه بهانه گیرند و اشک بریزند! 


کاش حرف های دلم را بهت نگفته بودم تا امروز با خود نگویم

" آخه اون که میدونست چقدر دوستش دارم!!!!"




این روزا با دیوار حرف میزنم...
یه جورایی از شخصیتش خوشم اومده...
آرومه...
محکمه...
از همه مهمتر ساکته و فقط گوش میده...

قانون گریز از مرکز !



قانون گریز از مرکز: وقتی کسی رو در مرکز توجه و علاقه ات قرار میدی ،

 با شتابی متناسب با همون سرعتی که دورش می گردی تو رو پرت می کنه و ازش دور میشی''
چرا اینجوری شده؟؟؟ 

چرا دیگه کسی از ته دلش عاشق نمیشه؟؟؟ 

چرا این قانون لعنتی همه جای زندگیامون صادقه؟؟؟؟


جوابیه : وقتي كسي رو در مركز توجهت قرار ميدي و با شتاب دورش ميگردي 

، فرصت شناخت طرف رو از دست ميدي . 

اينقدر غرق علاقه ات شدي كه نميدوني با شتاب داري چيكار ميكني

 و وقتي اون سرعتت كمتر شد تازه اروم اروم ميبيني دور كي ميگشتي وچون اون موقع داري

 به عنوان عشق بهش نگاه ميكني مسلماً توقع بيشتري ازش داري

 و تازه اون موقع شروع ماجراست

« کوه مست »



خاص



 قله ی کوه تو را دیده که سر مست شده
دره از چشم تو افتاده چنین پست شده
پیچ و تابی که به این دامنه ها افتاده
شرح ابروی تو بانوست که پیوست شده
سینه ی کوه پر از شوق تکلم با توست
صخره سنگینی آن بغض که نشکست شده
و بعید است جهان امن بماند از عشق
باد اینگونه که با موی تو همدست شده
تو در این گستره راهی به من آموخته ای
که در و دشت به تنگ آمده بن بست شده

هیچکس



هیچکس وسعت تنهایم را نشناخت 


هیچکس پای درصحرای دلم نگذاشت


هیچکس با من غمگین حرف شاد نزد


هیچکس بسان من با خویش تنهایی نکرد


هیچکس دلش بی بام نبود 


هیچکس از مزه عشق ناکام نبود


هیچکس مثل من غریب نبود 


هیچکس از عشق بی نصیب نبود


هیچکس وسعت تنهایم را نشناخت


هیچکس پای در صحرای دلم نگذاشت


هیچکس حسرت روز خوش نداشت 


عجب روزگار غریب است


چرا نامم اینگونه غریب است


عجب روزگار فریب است


هیچکس نمی داند چرا نامم غریب است


هیچکس مرا یاد نکرد

تعجبـــ نکنـــ



تعجبـــ نکنـــ اگـــر شعــر تـــازه ای بـــرای تـــو نمی نویسمــــ ..!
هیــچ مدادیــــ ، وقتــی خیـــ ــس میـــ ـــشود نمی نــویـــسد
در جــوانــــی پیــــر شــدم
ایــــن بــــی انصـــــافـــی اســـت …!
بـــــرای ایـــن همـــه عشــــــــق …
بـــــرای ایــن همـــه صبـــــــر …
آه دنیــــــــا پــــاسخــــت چیــــــست بــــرای ایـــن همــــه درد … ؟

ببینمت

ببینمت
گونه هایت خیس است....
بازاین رفیق نابابت....
نامش چه بود؟
هان!
باران.....
باز با باران قدم زدی؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها....
همدم خوبی نیست برای دردها...
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس
و خیس تر میکند....

ببینمت


این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام
تا...
ارامش اهالی دنیا
خط خطی نشود....
اینجا زمین است
رسم ادمهایش عجیب است
اینجا گم که میشوی
بحای اینکه دنبالت بگردن
فراموشت میکنند......

بیدار


  بیدارمو برات ترانه میشه حسم
 
    پاییزم از اینجا بره تموم نمیشه حسم
 
    من عاشقت موندم اگه یادت نمونده اسمم
                                                                        
عیبی نداره خوب من یلدات مبارک عشقم
 
امشب توی اغوش کی طولانی خنده هات
 
کی میتونه نگاه کنه خودشو توی چشمات
                                                            
من که یه عمر بعد تو یلدا شده شبامو
 
عکسات تو اغوش منو اشکت توی چشامو
 
ای کاش که یلدا با خودش تورو برام بیاره
 
بیشتر از هرشب دل من غمگینو بی قراره
 
حافظ نمی خونه برام فالی به جز جدایی
 
یلدات مبارک عشقم امشب کجایی عشقم


نامه



 مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم


 


با خیال او ولی تنهای تنها میروم




           در جوابم شاید او حتی نگوید کیستی




       شاید او حتی بگویدلایق من نیستی




               مینویسم من که عمری با خیالت زیستم




                گاهی از من یاد کن  حالا که دیگر نیستم


.


            این شعرها دیگر برای هیچکس نیست




            نه ! در دلم انگار جای هیچکس نیست




آنقدر تنهایم که حتی دردهایم




          دیگر شبیه دردهای هیچکس نیست




.
.
.


         مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا




           مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها

عاشقانه



مسیر بهشت از  کنارتوعه           


                                 چه راحت هواتو نفس میکشم


                              پای هر کی جزتوباشه وسط


                       بهم شک نکن پامو پس میکشم


                   کسی که حالا روبروی توعه


             مگه میشه جزتو تصور کنی 


       بخوادم نمیتونه تنهاییشو                                   


 بجز تو باهیشکی دیگه پر کنه          


 کی میدونه من عاشق کی شدم  


        کی میتونه حتی شبیهت بشه


              چه عطری زدی به خودت که فقط


                     منو قلبمو سمت تو میکشه


                           من اماده ی لحظه های تواوم


                                توکه لحضه هاموعوض میکنی


                                     تو هروقت اراده کنی بانگات


                                          مسیر نگامو عوض میکنی

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan