close
تبلیغات در اینترنت
سخنان ناب , سخنان بزرگان 14

مطالب ناب
سخنان ناب , سخنان بزرگان 14

ads ads ads

سخنان ناب , سخنان بزرگان , جملات ناب 14

میهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ


صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون


 


مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد . رالف امرسون
 
ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . حکیم ارد بزرگ


گناهکاران همیشه در دادگاه وجدان خویش مبرا هستند! . ژورنال


 


كار ما نماینگر قابلیت های ماست . گوته


 


آزادی را نمی توان با هزار سخن نیز تعریف نمود ، آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن ، نیاز به همراهی تمامی مردم یک سرزمین دارد . حکیم ارد بزرگ


هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست . ویلیام وان هورن


 


هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ . سعدی


شادی ، حماقت نیست ، شادی نیاز روان آدمیست . حکیم ارد بزرگ


مشعل نبوغ فروغ نیابد مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد . کنت دوسکور


 


وظیفه هنرها توصیف موارد خاصی از واقعیت نیست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلی ای است که در پشت این موارد خاص و جزئی قرار دارند . به عنوان مثال یک نقاشی زنی خاص و فرزندش را به عنوان شمایل حضرت مریم و عیسی مسیح نشان می دهد اما برای اینکه این تصویر به مثابه هنری والا تلقی شود باید نشان دهنده چیزی از جوهر عشق مادری باشد . تابلوهای نقاشی بسیاری از حضرت مریم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصویری می آفرینند که به نظر می رسد عامل ملکوتی موجود در عطوفت مادرانه را ترسیم می کنند. به عبارتی آنچه در یک پرده نقاشی عالی مطرح است ایده یا تصوری است که تنها در یک مورد به خصوص (در اینجا عشق مادرانه) تجلی می یابد و این مورد خاص را تعالی می بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر می رود. شوپنهاور

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan