close
تبلیغات در اینترنت
سخنان ناب , سخنان بزرگان 9

مطالب ناب
سخنان ناب , سخنان بزرگان 9

ads ads ads

سخنان ناب , سخنان بزرگان , جملات ناب 9

بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ


آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش : همه چیز پوچ است ؛ همه چیز یکسان ؛ همه چیز رو به پایان ! . فردریش نیچه


 


خوشرفتار کسی است که بتواند با ادمهای بد رفتار سازش کند . فرانسو
 
همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش ، توان آدمی را پایانی نیست . حکیم ارد بزرگ


حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی


درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرت
 
آرمان را نباید فراموش ساخت ، اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید . حکیم ارد بزرگ


دشمن کوچک وجود ندارد . بنیامین فرانکلین


شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.کیم وو چونگ


 


آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ


دروغ مانند برف است هر چه آن را بگردانی بزرگتر میشود . مارتین
 
آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همهانسانها برابرند. مارتین لوترکینگ


دشمنی ، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد . حکیم ارد بزرگ


بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی. رودی


قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود. پونگ

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan