close
تبلیغات در اینترنت
زیستگاه

مطالب ناب
زیستگاه

ads ads ads

فرگرد زیستگاه

1. زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید .  حکیم ارد بزرگ  
2. سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد .  حکیم ارد بزرگ  
3. زمین زنده و پویاست ، آن را باید پاسداشت .  حکیم ارد بزرگ  
4. زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .  حکیم ارد بزرگ  
5. آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند .  حکیم ارد بزرگ  
6. روان رنجور ، با زندگی در زیستگاه سبز ، دوباره پیوند خواهد زد .  حکیم ارد بزرگ  
7. بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .  حکیم ارد بزرگ  
8. زمین ، تنها هدیه ای برای ما نیست ، باید آن را پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم .  حکیم ارد بزرگ  
9. نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند .  حکیم ارد بزرگ  
10. درختان ، شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ  
11. کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام ، کشتارگاه خاموش درختان .  حکیم ارد بزرگ 
12. برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری ، باید نگاهی فراگیر و باز داشت .  حکیم ارد بزرگ  
13. هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها هم شنیدنی است .  حکیم ارد بزرگ  
14. دشمنان و نابودگران جنگلها را ، باید به سرزمینهای خشک و گرم فرستاد .  حکیم ارد بزرگ


 
15. دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند .  حکیم ارد بزرگ 
16. برگها ، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت .  حکیم ارد بزرگ 
17. زیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست .  حکیم ارد بزرگ 
18. دستان بزهکاران را ، از دامان زیستگاه های جانوری ، کوتاه کنیم .  حکیم ارد بزرگ 
19. دگرگونی ، پایکوبی زمین است ، برای پویش و زندگی .  حکیم ارد بزرگ 
20. گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد .  حکیم ارد بزرگ 
21. چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است ، چون نمی خواهیم دست نابودگر آدم ها را ببینیم .  حکیم ارد بزرگ  
22. دارایی یک کشور ، تنها در بانک ها نیست ، گونه های گیاهی و جانوری ، دارایی بسیار با ارزشتری است .  حکیم ارد بزرگ 
23. زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد .  حکیم ارد بزرگ 
24. نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد .  حکیم ارد بزرگ 
25. شادی ، بر سراپرده خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست .  حکیم ارد بزرگ 
26. زمین رویشگاه گل هاست ، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم .  حکیم ارد بزرگ  
27. گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ  
28. گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ 
29. آدمیان ، همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند .  حکیم ارد بزرگ 
30. شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد .  حکیم ارد بزرگ 
31. واژه شکارچی ، نه تنها زیبا نیست که شرم آور و بسیار زشت است .  حکیم ارد بزرگ 
32. به خانه ها و فروشگاه هایی که در آنها ، لاشه خشک شده جانوران و یا پوست کنده شده آنها گذاشته شده است ، پا نگذارید .  حکیم ارد بزرگ


 
33. شکارچیان جانوران را از سرزمینمان بیرون بریزیم .  حکیم ارد بزرگ 
34. پارک ها و جنگل های ما ، باید پر باشد از جانوران زیبا همانند آهو ، گوزن ، کبک ، بلدرچین و ... باید زندگی به زیستگاه ما باز گردد .  حکیم ارد بزرگ 
35. زمین بسیار کوچک است ، آن را باید از توفان زباله نجات داد .  حکیم ارد بزرگ 
36. از روستاها تا شهرها ، همه جا ، نیاز به وجود "سازمان های مردم نهاد زیست محیطی" هست .  حکیم ارد بزرگ 
37. زیستگاهای گیاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است ، ارزش نگهداری از آنها ، کمتر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیست .  حکیم ارد بزرگ 
38. به کودکان خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم .  حکیم ارد بزرگ 
39. همه ما آدمیان ، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم .  حکیم ارد بزرگ 
40. همان گونه که با آدمیان مهربان هستیم ، به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم .  حکیم ارد بزرگ 
41. در کوهستان ، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را ، براستی می توان فهمید .  حکیم ارد بزرگ  
42. خودخواه ترین آدمیان ، در کوهستان ، دوستی و مهر را ، با جان و دل پذیرا می شوند .  حکیم ارد بزرگ  
43. کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی .  حکیم ارد بزرگ  

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan